Vooraankondiging uitvragen marktpartners voor ontwikkeling Stationskwartier Zwijndrecht

In het najaar publiceren de gemeente Zwijndrecht en Woonkracht10 twee uitvragen voor het vinden marktpartners voor de ontwikkeling van het Stationskwartier. Specifiek gaat het om de projectgebieden Indische Buurt en Maasterras.

Gemeente en Woonkracht10 zoeken daarin marktpartners die bereid zijn de uitdagingen in het gebied op te pakken, het ambitieuze masterplan verder willen inkleuren en met wie een open en transparante samenwerking wordt vormgegeven. Doorpakken in de komende maanden (en jaren) is daarin essentieel om de ambities waar te maken en de eerste concrete stappen in de ontwikkeling van Maasterras te zetten.

Marktconsultatie

Via een marktconsultatie zijn de gemeente en Woonkracht10 eind vorig jaar en begin 2020 een breed gesprek gestart met de markt over de vertaling van het Masterplan naar ontwikkeling van het Stationskwartier, bestaand uit de projectgebieden Indische Buurt, het Maasterras en Noordzijde Station. De inzichten uit deze consultatie zijn uitgewerkt in een hernieuwde aanpak.

Vooraankondiging

Deze vooraankondiging geeft de eerste contouren aan voor de ontwikkeling van het Stationskwartier en vormt het startschot voor de ontwikkeling van het projectgebied Maasterras. Marktpartners die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van dit gebied, kunnen zich via onderstaande link aanmelden (klik op de groene button in TenderNed). U wordt dan via TenderNed automatisch op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in de tender voor dit gebied.

Ik wil me aanmelden bij TenderNed

Interesse in andere projectgebieden

Heeft u interesse in de ontwikkeling van de andere proiectgebieden dan kunt u dit - voor zover dit nog niet is gebeurd –kenbaar maken door de berichtenmodule in TenderNed te gebruiken. U blijft dan niet alleen geïnformeerd over de marktpartner-uitvraag voor het Maasterras maar ook – op een later moment – over de uitvragen voor de andere deelgebieden binnen het Stationskwartier.