Vissterfte is gevolg van hevige hoosbuien

De gemeente Zwijndrecht en waterschap Hollandse Delta zijn druk bezig met het opruimen van dode vissen in de singels bij de Burgemeester Jansenlaan. De afgelopen dagen zijn daarover verschillende meldingen bij de gemeente binnengekomen.

De vissterfte is een indirect gevolg van de hevige regenbuien van afgelopen vrijdag. Daarbij zijn in korte tijd zulke grote hoeveelheden water gevallen, dat het riool het niet in alle gevallen direct kon verwerken.

Daardoor was er sprake van riooloverstort. Daarbij komt het regenwater dat het riool niet kan verwerken in het oppervlaktewater terecht. Het gaat dan om heel veel regenwater gemengd met een kleine hoeveelheid afvalwater. Planten en dieren zijn hier gevoelig voor. Dit is waarschijnlijk ook de oorzaak van de dode vissen in de singels bij de Burgemeester Jansenlaan.

Buien zoals dinsdag 16 juni en afgelopen vrijdag zijn nu nog zeldzaam, maar als gevolg van de klimaatverandering krijgen we wel steeds vaker te maken met extreem weer. De gemeente Zwijndrecht neemt waar mogelijk maatregelen. Met alleen riolering is dit – net als op veel andere plekken in Nederland – niet op te vangen.

Meldingen van dode vissen kunt u doen via fixi.

Direct een melding doen met Fixi