Veertien Koninklijke onderscheidingen feestelijk gevierd

Een uitgesteld maar prachtig feest: vrijdag 3 juli 2020 kregen veertien inwoners van de gemeente Zwijndrecht, die 24 april een Koninklijke onderscheiding mochten ontvangen, alsnog hun lintje opgespeld. In Het Spektakel in Zwijndrecht stond burgemeester Hein van der Loo stil bij hun uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving.

Omdat de uitreiking van de versierselen vanwege Corona op 24 april niet kon plaatsvinden, werd het feest nu gevierd. Vanwege de coronamaatregelen spelde niet de burgemeester, maar de partner of een dierbare van de gedecoreerde het lintje op. Het blaaskwintet Quint van de christelijke harmonievereniging Het Geklank des Konings zorgde voor muziek en de Zwijndrechtse zanger Bart Mijnster zong het Wilhelmus.

Burgemeester Hein van der Loo: "Ik wil de gedecoreerden nogmaals van harte feliciteren met hun Koninklijke onderscheiding. Ik ben blij dat we deze inwoners in aanwezigheid van hun dierbaren alsnog in het zonnetje hebben gezet. Dat hebben ze verdiend. Het was een mooie, feestelijke avond."

Het aantal gedecoreerden in de gemeente Zwijndrecht is uitgebreid met 14 leden in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om 4 dames en 10 heren:

 • Mevrouw M.N. (Maria Nicolette) van Gelderen-Bier
 • De heer A.W. (Adriaan Willem) den Boer
 • De heer C. (Cornelis) de Kreij
 • De heer P.G.J. (Pieter Gradus Joseph) van der Pluijm
 • De heer J. (Jan) van Baren
 • De heer C.J. (Cornelis Johan) Tak
 • Mevrouw A.G. (Anna Geertruida) Verhoeven
 • Mevrouw M.J. (Maria Jacoba) Bredius-van Witteloostuijn
 • Mevrouw L. (Lucretia) Schenkel-Bezemer
 • De heer A. (Abel) Wisman
 • De heer C.J.J. (Christoffel Johannes Joseph) Tubbing
 • De heer J.E. (Johannes Elisabeth) van Geloof
 • De heer R.P. (Robert Paul) Scheelbeek
 • De heer O.A. (Otto Antonius) Stam

Overzicht decorandi
Foto: Piet Mes

Op de foto voorste rij van links naar rechts: de heer C. de Kreij, de heer C.J. Tak, burgemeester H. van der Loo, mevrouw M.J. Bredius-Van Witteloostuijn, mevrouw M.N. van Gelderen-Bier en de heer J.E. van Geloof. Achterste rij van links naar rechts: de heer J. van Baren,  mevrouw L. Schenkel-Bezemer, de heer A.W. den Boer, de heer A. Wisman, de heer R.P. Scheelbeek, mevrouw A.G. Verhoeven, de heer P.J. van der Pluijm, de heer C.J.J. Tubbing en de heer O.A. Stam.