Het coronavirus: wat zijn de ontwikkelingen en wat kunt u zelf doen?

Alleen samen krijgen we Corona onder controle

Het coronavirus verspreidt zich door Nederland en heeft flinke impact op het openbare leven. In dit artikel leest u wat de ontwikkelingen zijn rondom het coronavirus en wat u zelf kunt doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit artikel wordt steeds bijgehouden met de laatste, nieuwe ontwikkelingen. Vragen? Bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351. 

Update dinsdag 31 maart 2020

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april.

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn er sinds 15 maart maatregelen genomen. De maatregelen die tot 6 april golden, zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. Premier Rutte maakte dit dinsdagavond 31 maart bekend. "We realiseren ons dat we veel van mensen vragen. Maar het is echt nodig", aldus Rutte.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden. Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal. ‘Blijf thuis, ga niet reizen door het land’.

Een week voor 28 april wordt een besluit genomen voor de periode tot na 28 april. De premier waarschuwde wel dat de maatregelen niet meteen na die datum opgeheven worden: ‘Ga geen plannen maken voor de meivakantie’.

Premier Rutte roept iedereen om samen de coronacrisis te bestrijden, en elkaar te helpen. ‘Wees aardig en begripvol voor elkaar. Klop een keer op het raam bij de buren’.  Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Aanvullende maatregelen recreatie en toerisme in Zuid-Holland Zuid per 1 april 2020

In de regio Zuid-Holland Zuid worden per 1 april 2020 de sanitaire voorzieningen van recreatieparken, campings, jachthavens etc. gesloten. Hierdoor is het niet meer mogelijk om als toerist gebruik te maken van deze voorzieningen. Tevens wordt recreatief nachtverblijf verboden.
 
Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vult daarbij aan: "Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zien we ons gedwongen om deze maatregel te nemen. Ook al voelt het tegenstrijdig, we willen in deze tijd toerisme zoveel mogelijk voorkomen."
Ook de verhuur van campingplaatsen en andere vormen van nachtverblijf is per 1 april 2020 niet meer toegestaan zolang de noodverordening geldt. Voorzitter Wouter Kolff: "De kans op besmetting wordt groter als we deze locaties niet sluiten. Ik roep mensen op om vooral thuis te blijven. Volg de maatregelen en adviezen van het RIVM op. Ik kan het niet genoeg blijven herhalen."

Een uitzondering wordt gemaakt voor hotels, permanente bewoning, vaste standplaatsen en gebruik door seizoenarbeiders, mits de recreatiewoningen over eigen sanitair beschikken. Voorzitter Wouter Kolff wil daar nog aan toevoegen: "Ook als u een vaste plek op een camping huurt, vragen we u om thuis te blijven en voorlopig geen gebruik te maken van uw vaste locatie. We werken als hulpdiensten en gemeenten intensief samen om het coronavirus te bestrijden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Daar hebben we onze inwoners bij nodig. Help elkaar door u aan de regels te houden."
 

Aangepaste noodverordening 25 maart 2020

Om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden, geldt sinds 15 maart in de regio Zuid-Holland Zuid een noodverordening. Omdat er 23 maart extra regels zijn vastgesteld is de noodverordening op 25 maart aangepast. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom voor kan worden opgelegd. De politie en de gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. U kunt op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de noodverordening coronavirus inzien, met daarin opgenomen de toelichting en de aanwijzing toezichthouders. 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Wouter Kolff) kondigt de derde noodverordening aan. Vanzelfsprekend komen de eerdere twee hiermee te vervallen. In de nieuwe noodverordening zijn alle nieuwe maatregelen over de bestrijding van het coronavirus, die tijdens de persconferentie van maandag 23 maart naar buiten zijn gebracht, verwerkt. Dit is toegepast op de specifieke situatie in de regio Zuid-Holland Zuid.

Voorzitter Wouter Kolff: ‘’Het is echt van levensbelang dat zo min mogelijk mensen ziek worden én dat de intensive care-capaciteit niet overbelast raakt. Ik ben er trots op dat de meeste mensen uit de regio de maatregelen goed opvolgen. Daar wil ik graag mijn waardering voor uitspreken, want ik weet hoe lastig het soms is. Ik roep iedereen dringend op om mee te doen en de maatregelen en adviezen nauwgezet op te volgen. Voor diegenen die de maatregelen aan hun laars blijven lappen, geldt dat we stevig zullen handhaven.”

Evenementen en samenkomsten

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020. Daarnaast zijn alle overige samenkomsten verboden, waarbij enkele uitzonderingen worden gemaakt die door de Rijksoverheid verder zijn toegelicht. (Zie toelichting Rijksoverheid). Deze uitzonderingen gelden alleen als wordt voldaan aan de hygiënemaatregelen én een afstand van 1,5 meter.

Sluiten casino’s en contactberoepen

Casino’s, speelhallen en vergelijkbare instellingen moeten hun deuren sluiten. Dit geldt ook voor zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Denk hierbij aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Een uitzondering geldt voor de behandeling van (para) medische beroepen, als daar een medische indicatie voor bestaat en de hygiënevereisten opgevolgd worden.

Groepsvorming

Groepsvorming is verboden in de volledige openbare ruimte in regio Zuid-Holland Zuid. Als men zich daar op bepaalde locaties structureel niet aan houdt, kan dat leiden tot afsluiting. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Op meer dan twee personen kan dus gehandhaafd worden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meerdere ouders. De ouders moeten dan wel weer onderling 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Hoe zit het nu met groepsvorming?

Groepsvorming is verboden in de volledige openbare ruimte in regio Zuid-Holland Zuid. Dat betekent dat je in alle openbare ruimte in de 10 gemeenten niet met groepen bij elkaar mag zijn. 
Als mensen zich hier niet aan houden, kan men aangesproken worden of zelfs een bekeuring krijgen. Als zich op een bepaalde plaats steeds opnieuw groepen ophouden, kan dat betekenen dat het gebied wordt afgesloten. Zodat niemand er meer in kan. 

Wat verstaande we nu onder een groep? 

Je mag niet met 3 of meer personen bij elkaar zijn als je niet 1,5 meter afstand houdt. Je mag dus met een groep van meerdere personen bij elkaar zijn, als iedereen maar 1,5 meter afstand houdt van elkaar. 
Hardlopen in een groep kan dus, samen de hond uitlaten kan dus, een balletje overgooien kan ook; als iedereen maar1,5 meter uit elkaar blijft. 
Onder een groep verstaan we drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Op meer dan twee personen kan dus gehandhaafd worden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meerdere ouders. De ouders moeten dan wel weer onderling 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Winkels, markten en vakantieparken

Winkels moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand. Dit geldt ook voor vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden. Grote drukke markten blijven verboden. Alleen kleine, bestaande markten kunnen doorgaan met maximaal 10 kramen. Daar mogen alleen levensmiddelen verkocht worden. De overige kramen mogen er niet staan. De markt moet overigens wel vergund zijn tot en met 10 kramen en niet voor meer marktkramen. Dus is in de oorsprong al een kleine markt. Ze worden aangemerkt als een winkel. En ze moeten er zelf voor zorgen dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden door de klanten. Anders kan er gehandhaafd worden. 

Deze maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn.
Wouter Kolff: ‘’Met deze maatregelen hopen we de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Alleen samen krijgen we corona onder controle.’’

 

Eerdere nieuwsberichten

>>
 

Nieuwsbericht maandag 23 maart 2020

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat is erop gericht om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. 

Deze maatregelen zijn aanvullend op de eerder afgekondigde maatregelen. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, was de regel al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering. Hierover komt later meer informatie.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot en met 6 april dat zij hun vak helaas niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en moeten ook gesloten blijven.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties beboeten of sluiten.
 • Voorzitters van de Veiligheidsregio's kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen en kinderen, zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen de voorzitters van de Veiligheidsregio's de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller te kunnen optreden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Alle eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. De sluiting van scholen en horeca geldt nog steeds tot en met 6 april. Rond die datum volgt daarover verdere besluitvorming. Kijk voor meer informatie over de aanpak van het coronavirus op de website van de Rijksoverheid.

Nieuwe maatregelen coronavirus 23 maart 2020

Nieuwsbericht donderdag 20 maart 2020

Maatregelen om verspreiding van het virus te beperken

In ieder geval tot en met maandag 6 april gelden maatregelen die een flink effect hebben op het leven in Nederland. Vanaf maandag 16 maart zijn scholen en kinderdagopvang gesloten. Het gehele onderwijs, van basisschool tot universiteit, is stilgelegd. Cafés, restaurants, sportkantines, sport- en fitness clubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops zijn gesloten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk, maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis. Ook worden in Zwijndrecht onder meer alle openbare binnen- en buitensportaccommodaties en wijk- en buurtcentra gesloten.

Bewoners van alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg mogen geen bezoek meer ontvangen. Dit om de bewoners en het verplegend personeel beter te beschermen tegen het coronavirus. Instellingen kunnen, voor inwoners die in de stervensfase zijn, een uitzondering maken. 

Blijf zoveel mogelijk binnen en houdt 1,5 meter afstand

Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en zo min mogelijk contact te hebben met anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Ook is het verstandig de hygiënemaatregelen zeer serieus te nemen. 

Niet hamsteren

Het is begrijpelijk dat mensen het zekere voor het onzekere willen nemen, maar daar is geen aanleiding toe. Extra inkopen doen van voedsel is niet nodig. Er is meer dan voldoende voedsel beschikbaar en supermarkten en leveranciers doen er alles aan om het voedsel in de winkels te krijgen. 

Kijk uit voor mensen die kwaad in de zin hebben

We zien gelukkig dat mensen omkijken naar elkaar en een helpende hand bieden. Er zijn echter ook mensen die misbruik maken van de situatie. Het is dus belangrijk dat u zelf goed op let. Als je het niet vertrouwt, laat mensen niet binnen. Let op: de overheid komt niet langs de deur om geld te vragen, om testen te doen en biedt ook niet zomaar hulp zonder vooraankondiging. Dat doet een gemeente niet, dat doet de GGD niet!

Nog steeds geldt:

 • Bij klachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden): iedereen in Nederland blijft thuis en mijdt sociale contacten. Bel met de huisarts als de klachten verergeren.
 • Bewoners
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. Dit geldt ook voor publieke locaties zoals musea en sportwedstrijden, voor religieuze instellingen en grote markten.
 • Mensen worden opgeroepen zo veel als mogelijk thuis te werken, of indien dit niet mogelijk is, werktijden te spreiden.
 • Beperk bezoek aan ouderen en mensen met een verminderde weerstand. Ga bijvoorbeeld niet op bezoek bij opa of oma als je verkouden bent.
 • Ouderen en mensen met een verminderde weerstand wordt geadviseerd deelname aan het sociale leven te beperken. Vermijd het openbaar vervoer en publieke bijeenkomsten. Bellen kan wel, wellicht zijn moderne communicatievormen zoals videobellen een alternatief. 

Daarnaast:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen.
 • Probeer waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

Zorgpersoneel en personeel die werken aan vitale processen:

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. Voor kinderen van ouders die in de zorg en vitale processen werken wordt opvang georganiseerd.

Personeel in kinderopvang en onderwijs:

Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Situatie in Zuid-Holland Zuid

Het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Holland Zuid staat sinds 20 maart op 52. Twee inwoners van de Hoeksche Waard zijn na besmetting overleden. Kijk voor de stand van zaken op de website van de GGD Zuid-Holland Zuid
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is opgeschaald naar GRIP-4 na bekendmaking van de ingrijpende landelijke maatregelen om het Coronavirus te bestrijden.

Oproep begrip en naleven maatregelen

We willen iedereen in onze regio oproepen de maatregelen na te leven.  VRZHZ-voorzitter Wouter Kolff: ,,Om het Coronavirus in ons land en ook in onze regio zo snel mogelijk een halt toe te roepen, zijn forse maatregelen nodig die ons allemaal treffen. Ik reken op de wijsheid en verantwoordelijkheid van onze inwoners en ondernemers. We zijn allemaal nodig om verspreiding van het coronavirus te beperken, met als voornaamste doel te voorkomen dat er onnodig slachtoffers vallen en de zorg overbelast raakt. Let daarbij alstublieft goed op elkaar en houd vooral oog voor ouderen en kwetsbaren.”

Regionale noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Wouter Kolff, heeft een noodverordening afgekondigd. Met deze noodverordening geeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor ons gebied vorm. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom voor kan worden opgelegd. De politie en de gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. We informeren alle betrokkenen zo snel mogelijk uitgebreid over de noodverordening. Zowel de politie, als de gemeente (in naam van het lokale bestuur) kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de verordening.

Stand van zaken zorg in onze regio

We kunnen de zorg in onze regio tot op heden goed aan. Er is nog steeds voldoende zorgcapaciteit. Ziekenhuizen in onze regio voeren voorlopig uitsluitend dringend noodzakelijke behandelingen uit. Alle niet-spoedeisende behandelingen worden uitgesteld.

Druk op voorraad persoonlijke Beschermingsmiddelen

Er is druk op de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers. Er wordt hard gezocht naar oplossingen om de voorraad te kunnen aanvullen en ook (landelijk) tot een herverdeling te komen. We hebben er alle vertrouwen in op korte termijn tot een oplossing te komen.

Nieuw beleid testen en contactonderzoek

Het testbeleid voor het coronavirus is voor onze regio aangepast. Vanaf nu worden alleen patiënten die verdacht zijn voor COVID-19 én een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop, getest áls dit van belang is voor de verdere behandeling. 
Het contactonderzoek van de GGD richt zich niet meer op de groep zonder verhoogde kans op ernstig beloop, maar zal zich vooral richten op de groepen kwetsbare patiënten. Tot de risicogroep behoren:

 • personen van 70 jaar en ouder
 • personen met onderliggend lijden (conform de indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie)
 • ernstig zieke patiënten met luchtwegklachten en opname-indicatie

Verpleeg- en verzorgingstehuizen openen aparte afdeling voor ernstig zieke mensen

Verpleeg- en verzorgingstehuizen in onze regio openen aparte afdelingen voor bewoners die ernstig ziek zijn, om het risico op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Situatie in Nederland

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1000 besmettingen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. Op de website van het RIVM is een overzicht van de actuele situatie in Nederland te vinden.

Situatie in het buitenland

Het virus verspreidt zich over de hele wereld. Reizen naar het buitenland is moeilijk, en wordt richting sommige landen afgeraden. Bekijk actuele reisadviezen.

Meer informatie

Voor meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie verwijzen wij jullie naar de website van het RIVM of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 (dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur). Er is vanuit de GGD Zuid-Holland Zuid ook een callcenter beschikbaar, dit is op maandag tot en met vrijdag bereikbaar op het telefoonnummer: 078- 770 8580.

Poster met maatregelen rondom coronamaatregelen rondom corona

Nieuwsbericht vrijdag 13 maart 2020

Situatie in Zwijndrecht en regio

In onze regio zijn meerdere inwoners positief getest op het coronavirus. In Nederland zijn inmiddels honderden besmettingen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. Op de website van het RIVM vindt u een overzicht van de actuele situatie in Nederland. Vrijdag 13 maart 2020 maakte de GGD Zuid-Holland Zuid bekend dat een man (49) en een vrouw (48) in Zwijndrecht besmet zijn met het coronavirus. Zij wonen samen en zitten in thuisisolatie. Ze zijn in het buitenland besmet geraakt. De GGD Zuid-Holland Zuid brengt in kaart met wie deze patiënten contact hebben gehad (contactonderzoek). Contacten van deze patiënten zullen door de GGD benaderd worden.

Burgemeester Hein van der Loo: "Voor deze mensen en voor mensen met vergelijkbare symptomen is het een hele vervelende situatie. Ik wens hen veel sterkte en een spoedig herstel toe. Ik begrijp heel goed dat bewoners vragen hebben en zich zorgen maken. Ik doe daarom een extra beroep op ieders gezond verstand en waakzaamheid. Volg de landelijke richtlijn en de adviezen van het RIVM en het kabinet. Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor de verantwoordelijkheid die ik bedrijven, verenigingen, stichtingen, scholen, kerken en andere organisaties zie nemen. Samen het coronavirus bestrijden, dat betekent oog hebben voor elkaar. Blijf goed op jezelf en op elkaar letten." 

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag16 maart 2020 passen we de dienstverlening van de gemeentewinkel en de openingstijden van het gemeentehuis aan. Kijk voor de actuele informatie

Raadsvergaderingen afgelast

Tot en met 31 maart 2020 zijn er geen raadsvergaderingen in Zwijndrecht. De gemeenteraad heeft dit besloten vanwege de aangescherpte maatregelen. Dit betekent dat de oriëntatieavond van dinsdag 17 maart, de opleidinsavond van dinsdag 24 maart en de raadsvergadering van dinsdag 31 maart niet doorgaan.

Evenementen

Bijeenkomsten en evenementen met meer dan 100 personen gaan - volgens de richtlijnen van de overheid - niet door tot en met dinsdag 31 maart 2020. De gemeente heeft ook alle bijeenkomsten met minder dan 100 deelnemers afgelast, zoals de Boomfeestdag en de Wijknetwerkbijeenkomst. Het al dat niet laten doorgaan van kleinere evenementen die door derden worden georganiseerd, is aan de organisaties zelf. Heeft u daar vragen over, neem dan contact op met de organisatie zelf.

Wat kunt u zelf doen?

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen.

Afbeelding met informatie over wat u zelf kunt doen

Nieuwsbericht donderdag 12 maart 2020

Situatie in het buitenland

Het virus verspreidt zich over de hele wereld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor een aantal landen. Kijk voor de actuele reisadviezen.

Wat kunt u zelf doen?

Sinds donderdag 12 maart en in ieder geval tot dinsdag 31 maart gelden er een aantal maatregelen die een flinke effect hebben op het leven in Nederland:

 • Bij klachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden): iedereen in Nederland blijft thuis en mijdt sociale contacten. Bel met de huisarts als de klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen worden opgeroepen zo veel als mogelijk thuis te werken, of indien dit niet mogelijk is, werktijden te spreiden.
 • Beperk bezoek aan ouderen en mensen met een verminderde weerstand. Ga bijvoorbeeld niet op bezoek bij opa of oma als je verkouden bent.
 • Ouderen en mensen met een verminderde weerstand wordt geadviseerd deelname aan het sociale leven te beperken. Vermijd het openbaar vervoer en publieke bijeenkomsten.

Zorgpersoneel en personeel werkzaam aan vitale processen

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

Scholen en universiteiten

 • Hogescholen en universiteiten: grootschalige bijeenkomsten, zoals hoorcolleges worden beperkt. Aan onderwijsinstellingen wordt verzocht onderwijs op afstand te verzorgen.
 • Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs blijven open. Natuurlijk gelden hier wel de hygiënemaatregelen: schud geen handen, was regelmatig je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Kinderopvanglocaties blijven geopend.

Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Nieuwsbericht dinsdag 10 maart 2020

Situatie in Zuid-Holland Zuid

In onze regio zijn zeven inwoners positief getest op het coronavirus. Een 86-jarige man uit de Hoeksche Waard is op vrijdag 6 maart overleden na besmetting met het coronavirus. Vijf personen in Hardinxveld-Giessendam, en één in de Hoeksche Waard zitten in thuisisolatie. De school waarop betrokken kinderen zitten, is geïnformeerd.

Situatie in Nederland

In Nederland zijn inmiddels honderden besmettingen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. De GGD in de betreffende regio’s brengen nauwkeurig in kaart met wie de patiënten contact hebben gehad en zullen alle contacten monitoren om zo een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Eén van de besmette patiënten lag in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en is overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Het ziekenhuis is daarom uit voorzorg gesloten geweest. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid monitort en ondersteunt de situatie. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Bekijk dan de website van het RIVM om te weten wanneer u de huisarts moet bellen.

Situatie in Noord-Brabant

In verband met de verspreiding van het virus in Noord-Brabant worden inwoners van die provincie geadviseerd zoveel als mogelijk thuis te werken. In onze regio werken veel mensen die in Noord-Brabant wonen, en wonen veel mensen die in Noord-Brabant werken. Werkgevers wordt gevraagd thuiswerken, indien het werk dat toelaat, te faciliteren. Werkt u in Noord-Brabant of moet u voor uw werk in Noord-Brabant zijn? Overleg dan met uw werkgever. Meer informatie over de situatie in Noord-Brabant leest u op de website van de Rijksoverheid.

Informatie voor scholen, kinderopvang en bedrijven over het coronavirus

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties zoals kinderdagverblijven of BSO’s. Goed op de hygiënemaatregelen letten is voor schoolleiding en kinderen van belang. Er is op dit moment echter geen reden om kinderen niet naar school en kinderopvang te laten gaan. Wel zien we dat scholen en kinderdagverblijven op eigen initiatief maatregelen nemen. Daar is niets mis mee: aandacht voor hygiëne is altijd goed! Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden niet nodig als kinderen geen klachten hebben. Volg de actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Daarnaast zijn er vragen van bedrijven of zij geopend kunnen blijven of hoe zij met bezoekers om moeten gaan. Houd hiervoor ook de website van de Rijksoverheid in de gaten.

Situatie in het buitenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor een aantal landen en geeft op haar website een overzicht van de actuele reisadviezen.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus belangrijk om deze op te volgen. De maatregelen zijn:
•    Was je handen regelmatig; 
•    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 
•    Gebruik papieren zakdoekjes; 
•    Schud geen handen.

Heeft u zelf last van verkoudheidsklachten of heeft u verhoging? Ziek dan thuis uit en zorg dat u anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Nieuwsbericht vrijdag 6 maart 2020

86-jarige man met het coronavirus uit Hoeksche Waard overleden

De 86-jarige man die opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam met het coronavirus is vandaag overleden. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend. Het bron en contactonderzoek van de GGD loopt nog. Alle contacten van de overleden patiënt zijn in beeld. Dit is de eerste patiënt in Nederland die is overleden aan de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus. Nadat bekend werd dat de patiënt besmet was met het coronavirus, is hij in isolatie verzorgd. Het ziekenhuis en de GGD hebben de contacten van de patiënt (bezoekers en verzorgers) in kaart gebracht en gaan na of zij klachten hebben. Alle contacten van de patiënten die verkoudheidsklachten of koorts hebben, is gevraagd om thuis te blijven. Zo nodig worden zij getest. Meer informatie hierover vind je op de website van het RIVM.

Situatie in Zuid-Holland Zuid

In onze regio zijn vier inwoners positief getest op het coronavirus. In het eerste geval gaat om een 45-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam, zijn vrouw, en één van hun kinderen. Zij zitten in thuisisolatie. De school waarop de kinderen van hen zitten is geïnformeerd. Daarnaast is er een vierde patiënt in Hardinxveld-Giessendam positief getest op het coronavirus. Deze 48-jarige man verbleef met het andere gezin in Noord-Italië. Hij zit in thuisisolatie en is niet ernstig ziek. De 86-jarige man uit de Hoeksche Waard is overleden.

Situatie in Nederland

In Nederland zijn inmiddels enkele tientallen besmettingen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. De GGD in de betreffende regio’s brengen nauwkeurig in kaart met wie de patiënten contact hebben gehad en zullen alle contacten monitoren om zo een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Eén van de besmette patiënten lag in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en is overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Het ziekenhuis is daarom uit voorzorg gesloten geweest. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid monitort en ondersteunt de situatie. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Bekijk dan de website van het RIVM om te weten wanneer u de huisarts moet bellen.

Informatie voor scholen, kinderopvang en bedrijven over het coronavirus

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties zoals kinderdagverblijven of BSO’s. Het is niet nodig om maatregelen te nemen. Er is op dit moment ook geen reden om kinderen niet naar school en kinderopvang te laten gaan. Wel zien we dat scholen en kinderdagverblijven op eigen initiatief maatregelen nemen. Daar is niets mis mee: aandacht voor hygiëne is altijd goed! Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden niet nodig als kinderen geen klachten hebben. Volg de actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Daarnaast zijn er vragen van bedrijven of zij geopend kunnen blijven of hoe zij met bezoekers om moeten gaan. Houd ook de website van de Rijksoverheid in de gaten voor het antwoord hierop.

Situatie in het buitenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor een aantal landen. Kijk hier voor de actuele reisadviezen: zie Rijksoverheid.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus belangrijk om deze op te volgen. De maatregelen zijn:

 • Was uw handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes.


Wat kun je zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen