Overzicht decorandi 26 april 2019

19


Overzicht van de decorandi 2019 en hun verdiensten.

De verdiensten kunnen in het verleden liggen of nog actueel zijn.


Naam

Plaats

Onderscheiding

Verdiensten

Mevrouw Klazina Feenstra-Kuipers

Zwijndrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1973 is mevrouw Feenstra-Kuipers als vrijwilligster deel uit gaan maken van het Rode Kruis. Ze heeft zich in het bijzonder ingezet voor Welfare.


In deze periode van 46 jaar is deze kandidaat actief op het gebied van het afleggen van huisbezoek aan de Lichtkring en de Lindonk. Ze begeleidt activiteiten op de Lichtkring/Lindonk, waarbij ze verkopingen organiseert. De opbrengst hiervan komt ten gunste van het Rode Kruis. Ook beheert mevrouw de financiën van de groep. Verder is ze notulist bij de contactochtenden van de Werkgroep Lid Welfare en organisator van de verloting tijdens de 2 jaarlijkse bingomiddagen met als deelnemers de Sociale Hulp.


Mevrouw Feenstra heeft in 2011 de legpenning van het Rode Kruis ontvangen voor haar inzet op het gebied van sociale dienstverlening.


In de periode 1998 tot 2008 is mevrouw Feenstra penningmeester geweest bij de Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Na 2008 legt mevrouw nog rouw- en trouwbezoeken (huwelijksjubilea) af.


Van 1987 tot 2016 heeft mevrouw Feenstra op 3 wijzen vrijwilligerswerk verricht voor Swinhovegroep, zorgcentrum De Lindonk, t.w. - voor de wekelijkse huisdiensten reed zij bewoners van hun kamer naar de kapel, was aanwezig tijdens de dienst en het aansluitende koffiedrinken en bracht de bewoners vervolgens terug naar hun kamer; - voor de maandelijkse koormiddagen-/avonden reed zij eveneens bewoners naar de kapel en na afloop terug naar hun kamer; - gedurende een deel van deze periode was zij ook als verkoper-vrijwilliger actief in de winkel van het zorgcentrum; Daarna heeft ze een stapje terug gedaan. Ze is nu nog als (inval) vrijwilliger actief.


1973 – heden Rode Kruis, afdeling Zwijndrechtsewaard; Vrijwilliger, activiteitenbegeleider, lid werkgroep Welfare, beheer financiën, notulist, huisbezoeken


1987 – heden Woonzorgcentrum De Lindonk te Zwijndrecht, onderdeel Swinhove Groep; Vrijwilliger, begeleider handwerkactiviteiten


1998 – 2008 PCOB, afdeling Zwijndrecht; Penningmeester

De heer Bastiaan Pieter Stellaard

Zwijndrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De vrijwillige activiteiten van deze kandidaat vangen aan in 1997 bij het Wijkplatform Nederhoven Zwijndrecht, waar de heer Stellaard voorzitter/ vicevoorzitter is geweest tot 2011.


Bij dit wijkplatform wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de gemeente over zaken die in de wijk spelen. In 2000 werd een werkgroep gestart met het doel de wijk Nederhoven levensloopbestendig te maken, dat wil zeggen dat de bewoners uit de wijk door aanpassingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De heer Stellaard werd namens de bewonersvereniging Nederhoven afgevaardigd naar de werkgroep.


De wijk Nederhoven was een pilot voor de gemeente Zwijndrecht. Vanuit zijn rol in het Wijkplatform heeft de heer Stellaard zich sterk gemaakt voor een zorglocatie in de wijk Nederhoven. Daardoor is hij vanaf de eerste plannen betrokken bij de realisatie van zorgcentrum De IJsvolgel. In 2009 werd De IJsvogel geopend en bij die gelegenheid kreeg de heer van Loon de Erepenning Van Verdiensten namens de Swinhovegroep.


In hetzelfde jaar werd Bas Stellaard vrijwilliger van het jaar. Inmiddels werken 24 organisaties met de gemeente samen onder de naam Vivera. De gemeente heeft het project verder opgepakt voor de andere wijken in Zwijndrecht. In 2016 is de inzet van Bas Stellaard voor de wijk Nederhoven gewaardeerd met de gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een zilveren Heugel.


Daar deze kandidaat zich maximaal heeft ingezet voor de totstandkoming van De IJsvogel, werd hij kort na de opening in 2012 gevraagd om namens de wijk lid te worden van de cliëntenraad van dit kleinschalig zorgcentrum wat ook dienst doet als ontmoetingsplek voor wijkbewoners.


Naast het goed laten reilen en zeilen van dit centrum is er door kandidaat ook een Activiteitenfonds in het leven geroepen waar sponsoren worden gezocht om met de gegenereerde financiële middelen extra evenementen te kunnen organiseren voor de bewoner/wijkbewoners.


1997 – 2011 Wijkplatform Nederhoven te Zwijndrecht; Vicevoorzitter


2000 – heden Werkgroep Wonen, Zorg, Welzijn Nederhoven (WZWN); Lid van de werkgroep en als zodanig grondlegger van Vivera Zwijndrecht (een lokaal samenwerkingsverband tussen diverse zorg-, welzijns- en woonorganisaties)


2003 – 2012 Adviescommissie voor de bouw van de locatie De IJsvogel van de Swinhove Groep; Lid/adviseur


2011 – heden Activiteitenfonds van De IJsvogel (Swinhove Groep); Ontwikkelaar en beheerder


2012 – heden Cliëntenraad van de IJsvogel (Swinhove Groep); Lid

De heer Huibert Cornelis van Loon

Zwijndrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De vrijwillige activiteiten vangen aan in 1997 bij het Wijkplatform Nederhoven Zwijndrecht, waar de heer van Loon voorzitter/vicevoorzitter is geweest tot 2011.


Bij dit wijkplatform wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de gemeente over zaken die in de wijk spelen. In 2000 werd een werkgroep gestart met het doel de wijk Nederhoven levensloopbestendig te maken, dat wil zeggen dat de bewoners uit de wijk door aanpassingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De wijk Nederhoven was een pilot voor de gemeente Zwijndrecht. Vanuit zijn rol in het Wijkplatform heeft de heer van Loon zich sterk gemaakt voor een zorglocatie in de wijk Nederhoven. Daardoor is hij vanaf de eerste plannen betrokken bij de realisatie van zorgcentrum De IJsvolgel.


In 2009 werd De IJsvogel geopend en bij die gelegenheid kreeg de heer van Loon de Erepenning Van Verdiensten namens de Swinhovegroep. Inmiddels werken 24 organisaties met de gemeente samen onder de naam Vivera. De gemeente heeft het project verder opgepakt voor de andere wijken in Zwijndrecht. In 2016 is de inzet van Huib van Loon voor de wijk Nederhoven gewaardeerd met de gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een zilveren Heugel.


Daar deze kandidaat zich maximaal heeft ingezet voor de totstandkoming van De IJsvogel, werd hij kort na de opening in 2012 gevraagd om namens de wijk lid te worden van de cliëntenraad van dit kleinschalig zorgcentrum wat ook dienst doet als ontmoetingsplek voor wijkbewoners. Naast het goed laten reilen en zeilen van dit centrum is er door kandidaat ook een Activiteitenfonds in het leven geroepen waar sponsoren worden gezocht om met de gegenereerde financiële middelen extra evenementen te kunnen organiseren voor de bewoner/wijkbewoners.


1997 – 2011 Wijkplatform Nederhoven te Zwijndrecht; Vicevoorzitter


2000 – heden Werkgroep Wonen, Zorg, Welzijn Nederhoven (WZWN); Lid van de werkgroep en als zodanig grondlegger van Vivera Zwijndrecht (een lokaal samenwerkingsverband tussen diverse zorg-, welzijns- en woonorganisaties)


2003 – 2012 Adviescommissie voor de bouw van de locatie De IJsvogel van de Swinhove Groep; Lid/adviseur


2011 – heden Activiteitenfonds van De IJsvogel (Swinhove Groep); Ontwikkelaar en beheerder


2012 – heden Cliëntenraad van de IJsvogel (Swinhove Groep); Lid

De heer Pieter Cornelis van Schelt

Zwijndrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1975 heeft de heer van Schelt ongeveer 25 jaar lang jeugdsportkampen voor de KNVB georganiseerd. Voetbalclubs konden inschrijven voor deze voetbalkampen, die plaats vonden aan het einde van het seizoen. Hij verzorgde daar, samen met een aantal mede commissieleden, alle activiteiten voor de deelnemers.


Tevens heeft hij binnen de afdeling Dordrecht diverse vrijwilligersfuncties gehad, waarbij het begeleiden van Jeugdselecties één van zijn hoofdtaken was. In 1991 startte zijn vrijwillige inzet voor ZVV Pelikaan. Na 25 jaar is hij, gezien zijn leeftijd van 82, iets minder "actief" geworden, maar hij komt nog steeds wekelijks bij de club om daar waar nodig zijn advies te geven. In zijn "actieve" periode is hij jarenlang elftalleider geweest. Ook was hij animator en speelde Sinterklaas voor de jeugdafdelingen. Er was geen activiteit waar je Piet niet voor kon vragen. Hij heeft op en buiten het veld veel betekend voor Pelikaan. Zijn laatste actieve rol op hoog bejaarde leeftijd was het leiderschap van het 11de elftal.


In Zwijndrecht is deze kandidaat de grondlegger van het jaarlijkse JGVZ toernooi. Dit is een jeugd zaalvoetbaltoernooi, waar alle voetbalverenigingen van Zwijndrecht al meer dan 35 jaar aan mee doen. Piet is erin geslaagd om alle onderlinge strijd opzij te zetten en heeft de verenigingen op deze wijze bij elkaar gebracht. Tot op de dag van vandaag is dit toernooi één van de verbindende factoren in de Zwijndrechtse voetbalwereld.


De eerste kennismaking van Piet met Fysiotherapie De Lus was in 2008. De fysiotherapie was druk bezig met het inrichten van de 2e verdieping toen Piet kwam kennismaken met de woorden: "Als ik moet helpen of iets voor jullie kan doen, roep je maar hoor! Ik help graag!" Dit is altijd zijn credo gebleven. Of het nu is bij een spinningmarathon voor het goede doel, of een spinningevenement met als thema Halloween... op Piet kun je altijd rekenen. Hij helpt met inrichten en opruimen van de zaal, loopt rond om bidons bij te vullen, voorziet deelnemers van fruit of koek. Bij een wielerevenement voor het goede doel, waarvoor ruim € 20.000 bijeen werd gefietst, is Piet van de partij. Hij helpt de avond ervoor al bij de inrichting, is op de ochtend zelf fietsenbewaker, Piet regelt de pannenkoekenbakkers voor de lunch, hij verzorgt de BBQ-mannen van een drankje en de dag na het evenement staat hij alweer vroeg in de keuken om te helpen met afwassen en schoonmaken. Zelfs na een wat mindere periode van gezondheid door hartproblemen, blijft hij de handen uit de mouwen steken en door zijn dagelijkse aanwezigheid op de sportschool een groot sociaal netwerk onderhouden.


1975 – heden KNVB; vrijwilliger


1991 – 2016 voetbalvereniging ZVV Pelikaan te Zwijndrecht; vrijwilliger


2008 – heden Capital Sports/Fysiotherapie de Lus te Zwijndrecht; vrijwilliger

De heer Aleid Jacob Moraal

Zwijndrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1982 is de heer Moraal als organist aangesteld bij de Gereformeerde Bethelkerk Zwijndrecht. Hij is lid van de Kerkenraad en is ouderling geweest, ook heeft hij zitting gehad in diverse taakgroepen. Vanaf 1996 is hij hoofd organist.


Vanaf 1987 is de kandidaat voor Philadelphia actief bij het begeleiden van catechisanten met een beperking en het verrichten van voorkomende klussen in De Brouwershof, voorheen Oeverborgh.


In 1990 is hier zijn inzet voor de Swinhovegroep bijgekomen, waar hij in verzorgingstehuis de Lichtkring de zang van de midweekdiensten met orgelspel begeleidt.


In 1998 werd door de toenmalige voorzitter van de Gereformeerde kerk in Moerdijk een beroep gedaan op de heer Moraal, omdat de kerk geen vaste organist in dienst had. De heer Moraal heeft sindsdien met grote regelmaat in de zondagse kerkdiensten de gemeentezang begeleid en bleef dit doen na de fusie van de Gereformeerde kerk met de Hervormde gemeente van Moerdijk.


De heer Moraal startte in 2003 als vrijwilliger bij Stichting Eleos, wat later de Ambachtse Bedrijven Werkvisie De Hoop werd. Binnen deze organisatie is hij op vrijwillige basis penningmeester en bestuurslid van de deelnemersraad, huisorganist, medeorganisator van bijeenkomsten binnen de organisatie en intern vrijwilliger. Hij ondersteunt de begeleider op de werkvloer en verricht het onderhoud aan het gebouw. Hij verzorgt ook het machinepark, vervoert goederen en bestellingen en heeft contact met de klant. Hij heeft een duidelijke meerwaarde en inzicht in het ontwerpen van meubelen. Hij ontwerpt de tekeningen en schetsen om deze vervolgens ten uitvoer te brengen op een zeer vakkundige wijze.


E.e.a. werd vervolgens in 2004 nog eens uitgebreid met de begeleiding van de zondagmorgendiensten als organist, bij de Hervormde gemeente De Hoeksteen. Daarnaast is hij ook een aantal keer organist bij bijzondere diensten.


1982 – heden Gereformeerde Bethelkerk te Zwijndrecht; Vrijwilliger, organist, lid Taakgroep Eredienst en de Beiaardcommissie, Ouderling, lid Kerkenraad


1987 – heden Woonzorgcentrum De Brouwershof van de Stichting Philadelphia Zorg; Vrijwilliger, organist


1990 – heden Swinhove Groep; Vrijwilliger, organist


1998 – heden Protestante Gemeente te Moerdijk; Organist


2003 – heden Deelnemersraad van de Ambachtse Bedrijven/Werkvisie De Hoop te Zwijndrecht; Bestuurslid


2004 – heden Hervormde Gemeente De Hoeksteen te Zwijndrecht; Organist

Mevrouw Teuntje Jannie Schreuders-van EerenNaast haar drukke baan zet Leontien zich al 36 jaar in voor Stichting Trivire.


Ze verzorgt buurtfeesten voor de kinderen uit de wijk en regelt bij de lokale ondernemers ook het budget hiervoor, of betaalt dit uit eigen portemonnee. In de afgelopen jaren heeft ze ervoor gezorgd dat de Kapiteinflats zijn opgefleurd door het plaatsen van bloem- en plantenbakken en het aanbrengen van vlinders op de galerijen. Dit heeft een positieve invloed op veel bewoners. Verder controleert ze dagelijks de Kapiteinflats op schoon, heel en veilig, waarin ze daadkrachtig te werk gaat en bij signalering van problemen de juiste kanalen weet te bewandelen.


Leontien zet zich op veel manieren belangeloos in voor haar medemens. Ze bedenkt initiatieven waar zij zich voor inzet, allemaal gericht om de leefbaarheid in de buurt en in de wijk te verbeteren. In 2017 is zij lid geworden van het Wijkplatform Kort Ambacht. Dit platform neemt de organisatie ter hand van diverse activiteiten, waaronder een groot wijkfeest en filmavonden voor jong en oud. Ook is ze toen gestart als vrijwilliger bij welzijnsinstelling Diverz, waar zij in het wijkgebouw verschillende activiteiten met focus op de wat oudere bewoners van de wijk ondernemen. Al ongeveer 10 jaar onderhoudt Leontien, samen met een aantal medebewoners, de buitenruimte tussen de Horsmanflat en de Luidingaflats. Ze snoeit de struiken, maait het gras, schoffelt het onkruid, leegt de prullenbakken en verft de speeltoestellen.


Naast haar lidmaatschap van het Wijkplatform Kort Ambacht is ze sinds 4 jaar ook lid van de Beheergroep Kort Ambacht Zuid. Zij gaat hierbij in gesprek met verschillende instanties (gemeente, verhuurders, politie,

welzijnsinstelling Diverz) die in de wijk de woningen en de openbare ruimte beheren. Voor de Beheergroep organiseert ze ook verschillende activiteiten voor de jeugd en soms voor de ouderen van de wijk, zoals een landelijke speeldag, ondersteuning Jantje Beton, korenavond voor ouderen etc. Uit diezelfde Beheergroep is sinds 2 jaar een Smiley werkgroep ontstaan. Leontien coördineert deze. Hier werkt zij samen met de gemeente en politie, waaronder de wijkagent, en enkele bewoners van de wijk. Zij organiseert met de politie verkeersacties tegen te hard rijden in bepaalde straten in de wijk waar volgens de smiley te hard wordt gereden.


Vanaf 1986 is ze, voor haar moeder en tegenwoordig voor haar zieke vriendin, mantelzorgster. Daarnaast verleent ze op allerhande vlak ondersteuning aan bewoners van de flat.


1986 – heden Ondersteuner van medebewoners in de wijk


1992 - heden Organisator van de schouwronde in de flats


2008 - heden Beheerder van de omgeving, draagt zorg voor onderhoud en verfraaiing van de buurt


2010 - 2016 Initiator en organisator van themafeesten voor de veelal minderbedeelde kinderen in de wijk


2014 - heden Beheergroep Kort Ambacht Zuid; Lid beheergroep


2017 - 2018 Wijkplatform Kort Ambacht; Lid


2017 - heden Coördinator van de werkgroep Smiley, ingesteld ter verbetering van de verkeersveiligheid


1986 - 2011 en 2014 - heden mantelzorger

De heer Cornelis van Breugel

Zwijndrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ruim 20 jaar is de heer van Breugel actief bij De Develhofkerk, afwisselend in de functies voorzitter dan wel vicevoorzitter van het College van kerkrentmeesters.


Van 1990 tot 2005 was deze kandidaat bestuurslid bij Stubeco Studie vereniging betonconstructies.


Vanaf 2011 is hij 11 jaar bestuurslid geweest voor AVBB Algemeen Verbond Bouwbedrijf. Vooral de behartiging van belangen van de groep infrabedrijven en zijn inzet voor verbetering en promotie van het hoger beroepsonderwijs (Bouwkunde en Civiele Techniek) aan de Hogeschool Rotterdam, waren bij hem in goede handen. In het kader van verbetering en promotie van opleidingen hoger beroepsonderwijs aan de Hogeschool Rotterdam (in kwaliteit en kwantiteit) heeft AVBB-Waterweggebied, voortgezet door Bouwend Rijnmond en SAB-Rijnmond, jaarlijks prijzen beschikbaar gesteld voor de best afgestudeerde studenten in deze studierichtingen, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag.


Vanaf 2011 maakt de heer van Breugel op gepassioneerde wijze deel uit van de jury die de afstudeeropdrachten beoordeelt en de prijzen toekent. Vanaf 2014 is hij voorzitter van de jury.


Binnen het SAB-Rijnmond is Cees van Breugel vanaf 2016 ook voorzitter van de Commissie Samenwerking Beroepsonderwijs (CSB). Deze commissie adviseert het bestuur omtrent financiële ondersteuning van activiteiten en projecten ten behoeve van het beroepsonderwijs op Vmbo-, Mbo-, en Hbo-niveau.


Vanaf 2015 is Cees van Breugel vice voorzitter bij Stichting Vrienden van het Hospice en ook een zeer gewaardeerde vrijwilliger bij de Bolidt Innercircle Run, een hardloopevenement ten bate van het Hospice en Jeugdspeelpark. Bij de plannen voor het opzetten van een nieuwe hospice is Cees nauw betrokken geweest.


1990 – 2005 Studievereniging Betonconstructies (stubeco); Bestuurslid


1997 – heden Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt, locatie Develhofkerk; Vrijwilliger


2001 – 2011 Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) Weterweggebied; Bestuurslid


2011 – heden Bouwend Nederland, afdeling Bouwend Rijnmond; Vrijwilliger


2015 – heden Stichting vrienden van de Hospice 'De Cirkel' te Zwijndrechtse Waard; Vicevoorzitter en vrijwilliger


2016 – heden Stichting Algemene en Bouwdoeleinden (SAB)-Rijnmond; Vrijwilliger en voorzitter van de Commissie Samenwerking Beroepsonderwijs (CSB)

De heer Joseph Gerlacus Leonardus Maria de Kok


Zwijndrecht

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jos de Kok is iemand die vanaf jongs af aan betrokken is geweest als vrijwilliger en in de loop der jaren veel heeft betekend voor verschillende verenigingen en stichtingen.


In 1975 werd Jos lid van Korfbalvereniging KV Zwijndrecht. Al snel ging hij, naast het spelen van wedstrijden, zich bezighouden met het fluiten van jeugdwedstrijden en zette zich in als trainer van de jeugd.


Vanaf 1994 werd hij penningmeester van KV Zwijndrecht, verantwoordelijk voor de algehele administratie, waaronder de boekhouding, het innen van contributies en de ledenadministratie.


In de tussentijd haalde hij zijn diploma’s om hoger te kunnen fluiten en ook om andere scheidsrechters te mogen beoordelen, maar ook om scheidsrechters op te leiden en te begeleiden. Op de korfbalvelden van KV Zwijndrecht trainde ook een Scheidsrechtersvereniging voor de voetbal, namelijk Z.S.V. en Jos de Kok sloot zich hierbij aan. Hij haalde zijn diploma's bij de KNKV om als voetbalscheidsrechter te mogen fluiten en tevens als waarnemer (beoordelaar) te mogen fungeren. In 2010 fuseerde ZSV met DSV (Dordtse Scheidsrechtersvereniging), waarbij Jos een belangrijke rol speelde in de fusie en in het tegenwoordige SV Drechtsteden de rol op zich nam van penningmeester. Hij heeft tot op hoog niveau gefloten en fluit nu nog wekelijks de regionale wedstrijden. Ook is hij nog steeds beoordelaar van de korfbal-en voetbalscheidsrechters scheidsrechters.


KV Zwijndrecht kreeg te maken met een fusie met handbalvereniging Walburg ’75 in 2005. De twee verenigingen moesten weg van hun oude locaties naar een heel nieuw complex aan de Develsingel te Zwijndrecht. Jos zat in de werkgroep om een unieke fusie tussen een korfbalvereniging en een handbalvereniging tot een goed einde te brengen. De nieuwe naam werd SV Conventus en Jos is nog steeds de Penningmeester. Jos nam plaats in de commissie als Secretaris en is belast met o.a. zaken die te maken hebben met het onderhoud van het terrein en de sporthal/kleedkamers/toiletten, het materiaalbeheer, de lichtmasten, het contact met de gemeente en leveranciers.


Het schoolkorfbaltoernooi, een jaarlijks terugkerend evenement, vindt de laatste jaren plaats op het complex van SV Conventus. Sinds 2005 heeft Jos zich als penningmeester opgeworpen. In de werkgroep zitten afgevaardigden van Conventus en Albatros en er komen circa 50 teams in actie, zo'n 400 kinderen.


In 2014 is door de gemeente Zwijndrecht de Sporthuldiging ingevoerd, waarbij de Zwijndrechtse sporters die een bepaalde prestatie hebben geleverd, in het zonnetje worden gezet. Deze vindt plaats in de sporthal van het complex van SV Conventus. Jos heeft zitting in de werkgroep en zorgt ervoor dat de organisatie in goede banen wordt geleid.


Verder houdt hij zich sinds 2015 bezig met de administratie van de Stichting Jongerenevenementen Zwijndrecht (JEZ). Deze organisatie laat jongeren activiteiten en evenementen organiseren voor jongeren.


1979 – heden SV Conventus (voorheen Korfbalvereniging Zwijndrecht); Vrijwilliger en penningmeester


1997 – heden Scheidsrechtersvereniging Drechtsteden, voorheen de Zwijndrechtse Scheidsrechtersvereniging (ZSV); Vrijwilliger en penningmeester


1999 – heden Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV); Vrijwilliger


2005 – heden Schoolkorfbaltoernooi te Zwijndrecht; Penningmeester


2014 – heden Werkgroep Sporthuldiging te Zwijndrecht; Lid


2015 – heden Stichting Jongerenevenementen Zwijndrecht; Vrijwilliger

De heer Johannes Koppelaar

Zwijndrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Koppelaar is vanaf 1973 tot medio 2008 zes keer een periode ouderling geweest (in totaal 16 jaar) voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Zwijndrecht. Tijdens zijn ouderlingschap was hij ook zes jaar scriba en twee jaar 2e voorzitter van de kerkenraad. Daarnaast werd hij meerdere keren door de kerkenraad afgevaardigd naar vergaderingen van het kerkverband, de Classis Dordrecht-Gorinchem.


In de periode 1979/1980 was hij voorzitter van de Bouwcommissie voor de uitbreiding van de kerkzaal en vergaderruimten van het kerkgebouw de Maranathakerk. Daarna was hij gedurende enkele jaren voorzitter van de Evangelisatiecommissie. Hij is momenteel nog steeds actief als wijkcoördinator en rijdt ouderen die slecht ter been zijn naar de kerkdienst.


Vanaf 2001 is Johan Koppelaar begonnen als vrijwilliger voor de Teken- en schildervereniging Studio'76. Studio’76 is een vereniging voor amateur beeldend kunstenaars en gevestigd in Dordrecht. Johan Koppelaar heeft in het bestuur gezeten van 2004 tot 2009. Hij organiseerde een aantal keren schilderweekends en excursies naar musea voor de vereniging. Al vele jaren houdt hij zich bezig met het aanmaken en toezenden van lidmaatschapspasjes voor nieuwe leden.


In 2010 werd de heer Koppelaar ad-interim bestuurslid bij het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor 'Praise Him' te Dordrecht. De toenmalige secretaris moest zijn werkzaamheden neerleggen en hoewel de heer Koppelaar volgens de statuten van de vereniging voor wat betreft zijn leeftijd geen officieel bestuurslid kon worden, nam hij de functie tijdelijk waar. Toen er een nieuwe secretaris werd geïnstalleerd in 2011, bleef hij aan als interim bestuurslid. In deze functie zorgde hij ervoor, dat via pers, regionale radio en tv het brede publiek van Praise Him de nodige informatie kreeg om concerten te bezoeken of aspirant-leden te werven voor het koor. De PR bleef hij doen tot er half 2018 een bekwaam koorlid werd gevonden, die als bestuurslid de taak van Johan over heeft genomen.


1971 – heden Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Zwijndrecht; Vrijwilliger


2001 – heden Teken- en schildervereniging Studio'76 te Dordrecht; Vrijwilliger en bestuurslid


2010 – juni 2018 Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him te Dordrecht; Bestuurslid (a.i.)

De heer Adriaan de Heer

Zwijndrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1983 tot 1996 heeft deze kandidaat het ambt van ouderling bekleed in het Wijkcentrum van de Hervormde Gemeente in Zwijndrecht. Geheel belangeloos heeft hij tijd geïnvesteerd in het bezoeken en bijstaan van gemeenteleden en daarnaast was er het intensieve vergaderwerk van de Kerkenraad.


In dezelfde periode zijn ook de activiteiten voor de SGP afdeling Zwijndrecht gestart. Hij is van 1985 tot 1991 bestuurslid/penningmeester geweest.


In 1986 werd hij bestuurslid voor de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag (VCORG) en heeft zich als lid van het schoolbestuur tot 2002 vooral ingezet voor het behoud en in de praktijk gestalte geven aan de identiteit van de ds. Abraham Hellenbroekschool. Dhr. de Heer is als vrijwilliger sinds 2010 gastheer en sinds 2013 gids in de Grote Kerk Dordrecht. Dit houdt in dat hij als gastheer de gasten, die de kerk bezoeken, ontvangt en van informatie voorziet of aanwijzingen geeft. Als gids leidt hij groepen gasten rond in de Grote Kerk en vertelt over de geschiedenis van het gebouw. I


n 2012 startte hij als stadsgids bij de Stichting Gilde Dordrecht, waar hij sindsdien al 1.100 gasten in groepen toeristen begeleidt in historisch Dordrecht.


In datzelfde jaar werd hij penningmeester bij VvE Crescent aan de Maas, waar hij zorg draagt voor de verwerking van de rekeningen, de financiële verantwoording en de voorbereiding van de jaarstukken voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Hij zet zich ook in voor nieuwe projecten van de VvE, zowel om de verhoging van de contributie voor de leden te beperken, als om andere maatschappelijke belangen - zoals zorg voor het milieu (vervangen lampen door LED verlichting) - te dienen.


Deze kandidaat is in 2014 gestart bij de Vrienden Grote Kerk Dordrecht als algemeen bestuurslid met de bijzondere functies van penningmeester en administrateur van het ledenbestand. Hij voert deze taken met uiterste precisie en toewijding uit en levert daarnaast in de vergaderingen met zijn inzichten en opmerkingen waardevolle bijdragen.


Vanuit zijn bestuurslidmaatschap van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk is deze kandidaat betrokken geraakt bij de organisatie van allerlei activiteiten rond de herdenking van de Synode van Dordrecht. Dit is een belangrijke kerkvergadering, die 400 jaar geleden in Dordrecht is gehouden. De kandidaat is een van de betrokken krachten in het team, dat zich bezig houdt met de organisatie. De verwachting is dat er duizenden mensen naar de kerk zullen komen.


Vanaf 2015 verzorgt dhr. de Heer rondleidingen in het Museum aan de Maas, een voor het publiek opengesteld Dordts Patriciërshuis met een museumcollectie.


1983 – 1996 Protestantse Gemeente Zwijndrecht; Vrijwilliger en bestuurslid


1985 – 1991 Staatkundig Gereformeerde Partij, afdeling Zwijndrecht; Bestuurslid en penningmeester


1986 – 2002 Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag (VCRG); Bestuurslid


2010 – heden Stichting Behoud Grote Kerk te Dordrecht; Vrijwilliger


2012 – heden Stichting Gilde Dordrecht; Vrijwilliger


2012 – heden Vereniging van Eigenaren 'Crescent aan de Maas' te Zwijndrecht; Penningmeester


2014 – heden Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht; Penningmeester


2015 – heden Museum aan de Maas 'Het Dordts Patriciërshuis'; Vrijwilliger


2017 – heden 400-jarige herdenking van de 'Synode van Dordrecht'; Medeorganisator

De heer Arie Joosse

Zwijndrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1975 tot in het begin van de jaren 90 heeft de heer Joosse bij Stichting Fundament, en haar rechtsvoorganger CCB, diverse functies bekleedt. Daarbij heeft hij zowel in de organisatie, op bestuurlijk niveau, veel activiteiten verricht, alsook is hij voor deze stichting op internationaal vlak actief geweest. Samen met enkele anderen is hij het gezicht geweest voor diverse groeperingen, in de verdrukking c.q. die gediscrimineerd werden, in Hongarije en Roemenië. Hij heeft hier een belangrijke, verbindende rol gespeeld.


In de periode 1978 tot 2013 is de heer Joosse vijf keer een periode van drie jaar ouderling geweest. Als ouderling is hij daarnaast meerdere keren door de kerkenraad afgevaardigd naar vergaderingen van het kerkverband, de Classis Dordrecht-Gorinchem en via deze classis naar de Particuliere Synode. Binnen de Classis Dordrecht-Gorinchem was deze kandidaat gedurende de periode 2005 tot 2006 lid van het deputaat schap appèlzaken, later deputaat schap beroepszaken genoemd.


In 1988 is de heer Joosse aangesteld als bestuurslid van wat op dat moment heette "stichting De Wijngaard, gereformeerd centrum voor verpleging en reactivering". De heer Joosse heeft als bestuurslid en later als toezichthouder, een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de stichting. In 2000 heeft hij een fusie begeleidt van drie stichtingen tot de stichting Gereformeerde Zorg- en Woonvoorzieningen, later Stichting Accolade Zorggroep. Op dat moment is ook het raad van toezichtmodel ingevoerd. De heer Joosse was tot zijn aftreden in 2002 secretaris en vicevoorzitter van de raad van toezicht.


Van 2002 tot 2013 was hij secretaris van de afdelingsvereniging ChristenUnie Zwijndrecht. Hij toonde onderscheidend vermogen en liet dit vooral blijken door zijn goed geformuleerde vraagstelling. Zijn accuraatheid kwam goed van pas bij de voorbereidingen en aanmelden van het samenwerkingsverband ChristenUnie-SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is veel werk wat binnen deadlines gedaan moet worden. Dit heeft hij voornamelijk alleen gedaan in 2006 en in 2010 en geadviseerd in 2014.


In 2009 werd de heer Joosse lid van het Wijkplatform Walburg, daarna bestuurslid/penningmeester, en heeft zich ruim negen jaar heel actief ingezet.


De heer Joosse is sinds 2014 actief lid van de Seniorenraad Zwijndrecht, waar hij de senioren die geen lid zijn van een Ouderbond vertegenwoordigt. In de Seniorenraad heeft hij zich vooral ingezet voor het tot stand komen van een overzichtelijke kaart, waar senioren tegen lage kosten elkaar kunnen ontmoeten om gezamenlijk met elkaar koffie te drinken of van een warme maaltijd te genieten. Deze Maaltijden- en Ontmoetingskaart, zo is gebleken, voorzag in een duidelijke behoefte.


1975 – 1990 Stichting Fundament (theologische, onderwijskundige en maatschappelijke ondersteuning); Bestuurslid, beheerder van de financiën, reisplanner en afgevaardigde naar diverse ceremonieën en vergaderingen in Hongarije en Roemenië ten tijde van het communisme


1978 – 2016 Ouderling en Lid van de Kerkenraad


1988 – 2002 Stichting De Wijngaard (gereformeerd centrum voor verpleging en reactivering, het huidige Accolade Zorg); Bestuurslid, secretaris en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht


2002 – 2013 Christen Unie, afdeling Zwijndrecht; Secretaris en inzet voor het samenwerkingsverband met de SDP in 2006 en 2010


2009 – heden Wijkplatform Walburg; Bestuurslid en penningmeester


2014 – heden Seniorenraad Gemeente Zwijndrecht; Bestuurslid

Mevrouw Susanna van der Ven-Ton

Hendrik-Ido-Ambacht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Susanna van der Ven-Ton is voorgedragen door haar dochter. Voor haar dochter is de mantelzorg die mevrouw al meer dan 10 jaar aan haar 98 jarige schoonmoeder verleend een belangrijke reden geweest voor het indienen van het voorstel.


Zeker zo belangrijk is het vrijwilligerswerk voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis, waar mevrouw al meer dan 25 jaar medewerkster is in de kiosk.


Verder is haar inzet vanaf 1980 voor de Gereformeerde kerk in Zwijndrecht reden geweest voor decoratie. Mevrouw van der Ven-Ton verrichtte jeugdwerk, was diaken, fungeert als pastoraal medewerker en bezoekt zieken en ouderen. Zij is ook gastvrouw en draagt mede zorg voor de schoonmaak.


Voor een periode van 17 jaar heeft mevrouw de coördinatie voor de collecte van o.a. de Nederlandse Hartstichting in Zwijndrecht verzorgd. Ze was lid van de ouderraad van een basisschool en ze heeft bewoners van verzorgingstehuis De Lichtkring vertegenwoordigd tijdens de nieuwbouw van het tehuis.


Vanwege het zwaartepunt van haar activiteiten in Zwijndrecht is besloten de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding plaats te laten vinden in Zwijndrecht.


1980 – heden Gereformeerde kerk Zwijndrecht; Vrijwilliger (jeugdwerk, diaken, pastoraal medewerker, bezoeken zieken en ouderen, gastvrouw, schoonmaak)


1983 – 2001 Hartstichting in de gemeente Zwijndrecht; Coördinator van de collecte


1993 – heden Albert Schweitzer Ziekenhuis te Zwijndrecht; Vrijwilliger (kiosk en inkoop van boeken en beelden)


Betrokkene collecteerde tevens voor de Nierstichting en het KWF, was in het verleden lid van de ouderraad van een basisschool en zij vertegenwoordigde de bewoners van een verzorgingstehuis ten tijde van de nieuwbouw. Daarnaast is zij sinds 2008 mantelzorger van haar 98-jarige schoonmoeder, die zij dagelijks hulp verleent.


Tijdens Bijzondere Gelegenheid zijn er 2 onderscheidingen Lid in de orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan:

  • op 10 juli 2018 Mevrouw S. (Siham) Nahari

  • op 26 maart 2019 De heer W. (Wilhelm) van der Does.