Subsidieregeling 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft 23 mei 2017 de subsidieregeling 2018 vastgesteld.

De genoemde bedragen in de regeling worden pas definitief na vaststelling van de begroting 2018. De raad stelt de begroting in november 2018 vast.Voor het verstrekken van subsidies, incidenteel en/of structureel hanteert de gemeente Zwijndrecht een Algemene subsidieverordening 2015 Daarnaast stelt de gemeente jaarlijkse een subsidieregeling vast, die meer op de inhoud ingaat.
De subsidieregeling ligt ter inzage in het Gemeentehuis in Zwijndrecht.

U kunt de regeling ook terugvinden op onze website www.zwijndrecht.nl?subsidies?subsidieregeling 2018.

Incidentele subsidies
Voor de incidentele subsidies zijn voor 2018, net als in voorgaande jaren, twee aparte regelingen opgenomen: incidentele leefbaarheidactiviteiten en incidentele sportactiviteiten/evenementen.

Formulieren
Voor enkele subsidies maken wij gebruik van formulieren. Deze kunt u downloaden van onze website www.zwijndrecht.nl?subsidies.

Meer informatie
Voor meer informatie over het aanvragen van subsidies, termijnen en voorwaarden kunt u contact opnemen met Edith Versijde van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon 078- 770 3628 of per e-mail subsidies@zwijndrecht.nl.