Sport tijdens corona

De afgelopen maanden hebben corona en de bijbehorende maatregelen sportverenigingen in Zwijndrecht hard geraakt! Jullie hebben samen de schouders eronder gezet om binnen de geldende regels te kunnen sporten. Zo ontstonden er samenwerkingsverbanden tussen verenigingen onderling en met de gemeente. De veerkracht en creativiteit waarmee jullie hiermee zijn om gegaan, maakt ons ontzettend trots en blij!

Naar aanleiding van de persconferentie van woensdag 24 juni 2020 treedt er vanaf woensdag 1 juli 2020 een nieuwe noodverordening in werking. Wij zetten in het kort de wijzigingen en de meest belangrijke zaken voor jullie op een rij.

Onderwijs

Vanaf maandag 6 juli 2020 stelt de gemeente alle gemeentelijke binnensportaccommodaties open voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Belangrijk advies is:

 • Gym zoveel mogelijk buiten bij lekker weer op de overeengekomen buitenlocatie;
 • Reinig het gebruikte gymnastiekmateriaal na gebruik. Reserveer hier in lessen tijd voor (ca. kwartier);
 • Voor zover van toepassing is het niet wenselijk om te douchen;
 • Open waar mogelijk ramen of deuren voor een goede ventilatie van de binnenruimte.

Opening binnensport accommodaties

De verplichte sluitingen van alle sportaccommodaties in verband met het coronavirus worden per woensdag 1 juli 2020 opgeheven. Tijdens de sportactiviteiten geldt dat er geen 1,5 meter afstand meer gehouden hoeft te houden, ook senioren niet. Dit maakt het organiseren van wedstrijden per 1 juli ook weer mogelijk. Dit betekent dat alle binnen- en buitensporten weer actief kunnen worden beoefend, inclusief competities. En onder bepaalde voorwaarden zelfs met publiek.

Na het beoefenen van de sport houden deelnemers ouder dan 18 jaar weer de anderhalve meter afstand aan en leven vanzelfsprekend de bekende hygiëne voorschriften van het RIVM na.

Develhal en gymzaal Lunenburg

De gemeentelijke sportaccommodaties Develhal en gymzaal Lunenburg (Duivenvoorde 4, Zwijndrecht) zijn helaas nog niet opengesteld voor binnensportverenigingen, omdat technische eisen in relatie tot het protocol dit (nog) niet toelaten. Maar nu er meer duidelijkheid is over de eisen waaraan het gebouw en de installatie moet voldoen, is het voor deze locaties weer mogelijk om na de zomervakantie het sporten, met inachtneming van de richtlijnen, weer op een veilige en verantwoorde manier te hervatten.  We blijven ook hierin wel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en dat het voor sport in het algemeen, en de sportaccommodaties in het bijzonder, eventueel kan wijzigen.

Protocol Verantwoord Sporten

NOC*NSF heeft het protocol Verantwoord Sporten aangepast. Lees het protocol ‘Verantwoord sporten’. Bij het actualiseren van de protocollen is in het bijzonder gekeken naar de formulering van de afstandseis tijdens sportbeoefening, de toegestane aantallen in en op sportaccommodaties en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Om sportaanbieders hierin goed op weg te helpen, ontwikkelt NOC*NSF momenteel diverse checklists die de aanbieders/exploitanten kunnen hanteren bij het inrichten en gereedmaken van hun accommodaties conform de richtlijnen.

Wilt u de binnensport hervatten?

Om de binnensport weer te kunnen hervatten, vragen wij u een checklist in te vullen. Voor de gemeente is het invullen en insturen van deze checklist een belangrijke voorwaarde voor hervatting van de binnensportactiviteiten. U kunt uw ingevulde checklist sturen naar sportaccverhuur@zwijndrecht.nl. Wilt u als binnensportvereniging de komende periode toch (een deel van de activiteiten) buiten blijven aanbieden? Neem dan ook contact met ons op via sportaccverhuur@zwijndrecht.nl.

Let op!! Stuur de checklist zo snel mogelijk retour. Deze checklist wordt door de gemeente namelijk gezien als een verklaring dat u zich conformeert aan de protocollen waarna u de sportactiviteiten weer kunt hervatten. Bij eventuele onduidelijkheden in de checklist nemen wij zelf contact met u op!

Sportscholen

Ook sportscholen mogen sinds 1 juli weer open. Om de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren is er een protocol opgesteld waar sporters, medewerkers en leveranciers van de fitnessbranche zich aan moeten houden. Het protocol voor fitness  geeft duidelijke richtlijnen: 1,5 meter afstand houden en thuisblijven als je koorts of griepverschijnselen hebt, zijn algemeen bekend. Er zijn richtlijnen opgesteld hoe om te gaan met het desinfecteren van apparatuur en welke andere hygiënemaatregelen er getroffen moeten worden. Daarnaast leest u ook over maatregelen om de stroom van sporters op weg naar, tijdens of na de sportactiviteit te beheersen. Dit kan bijvoorbeeld door het aangeven van looproutes. 

Gebruik tribune

In de accommodaties zullen 'spelregels' en waar mogelijk signalering worden aangebracht. Wij vragen u deze in acht te nemen. In de sporthallen worden de tribunes afgeschermd om grote aantallen toeschouwers nog niet toe te staan. Als er een activiteit is, waar u de tribune voor wilt inzetten, neemt u dan tijdig contact op via sportaccverhuur@zwijndrecht.nl

Was- en douchegelegenheden open

Het verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden wordt opgeheven, maar wel onder de voorwaarde dat in kleedkamers de anderhalve meter afstand wordt gerespecteerd. Dit geldt ook voor jongeren t/m 18 jaar die tijdens het sporten wel contact binnen anderhalve meter mogen hebben

Legionella

Zijn bij uw vereniging de douchegelegenheden nog niet gebruikt óf langdurig niet gebruikt? Houd dan rekening met de kans op legionella besmetting. De gemeente heeft de installaties tijdens de sluiting preventief doorgespoeld en blijft dit ook doen. Het risico op legionella kunt u verkleinen/voorkomen door gebruik te maken van deze tips:

 • Voorkom (langdurig) stilstand van water in een systeem;
 • Zorg ervoor dat het warmwatertoestel op minimaal 60 graden staat ingesteld;
 • Spoel tappunten die niet wekelijks worden gebruikt. Denk hierbij aan een gevelkraan, douches, kranen in alle ruimtes van de opstallen. Spoel deze punten minimaal één keer per week gedurende een minuut goed door. Doe dit zowel met het warm als koud water. Let hierbij op verneveling van water;
 • Maak apparaten die water vernevelen of sproeien regelmatig schoon. Laat dus geen water staan n deze apparaten, als ze langer dan een week niet wordt gebruikt. Voorbeeld: laat de tuinslang, hoge drukspuit en andere sproeiende (speel)apparaten na gebruik goed leeglopen. Leeg ook de plantenspuit na ieder gebruik;
 • Bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie is het van belang dat het water in het gehele watersysteem ververst wordt. Spoel daarom voor gebruik alle waterpunten één tot twee minuten door.

Kantine mag weer open!

Vanaf 1 juli mogen de kantines van sportverenigingen weer open. Leden kunnen elkaar na een lange tijd weer ontmoeten. Wel gaat dit op een iets andere manier als dat gewend zijn. In de sportkantine en op het terras respecteren we de anderhalve meter. Ook voor kantines van de sportverenigingen gelden de regels van het horecaprotocol van Koninklijke Horeca Nederland.

Zo zit iedereen in de kantine of op het terras aan een tafel en mogen er binnen anderhalve meter maar twee mensen bij elkaar zitten. Daarnaast moet er extra aandacht worden geschonken aan de hygiëne (in de keuken en tafels) en is het verplicht dat er een gezondheidscheck wordt gedaan bij aankomst. 

Om (sport)verenigingen te ondersteunen bij het heropenen van de kantine, heeft het NOC*NSF een handige checklist ontwikkeld. Het is ook heel handig om de posters van het NOC*NSF met alle regels en routing goed zichtbaar aan te brengen in het clubgebouw/kantine. Deze kunt u zelf printen of laten printen door een drukker.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden in het toepassen van het horecaprotocol? Neem dan contact op met sportaccverhuur@zwijndrecht.nl.
 

Samen krijgen we corona (steeds beter) onder controle. Wij wensen jullie veel sportplezier!

 

Maatregelen over Sport tijdens Corona tot 1 juli

 

Sinds 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Sinds 1 juni hoeven ook jongeren van 13-18 jaar die georganiseerd en begeleid (door sportverenigingen of professionals) buiten sporten en bewegen, geen 1.5 meter afstand te houden tijdens het sporten.

 

Volwassenen vanaf 19 jaar mogen inmiddels (11 mei) ook weer samen buiten trainen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Er mogen nog geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld. Vanaf 1 september zijn sportwedstrijden weer mogelijk, maar zonder publiek. De kantines bij buitensportaccommodaties blijven dicht.

Voor iedereen geldt: geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van gezamenlijke kleedkamers of douches. En bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt (ook voor kinderen) nog steeds: blijf thuis! 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

• officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;

• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• douche thuis en niet op de sportlocatie;

• vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen;

• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.


Spelregels

Buitensport, topsport, binnensport naar buiten, sporten in de wijk


>> Buitensport

Tot en met 18 jaar

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om de sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van professionele sportaanbieders of van buurtsportcoaches. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Verenigingen hebben een Plan van Aanpak t/m ingediend. Plannen die passen binnen het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF en de noodverordening van de Veiligheidsregio.

De volgende buitensportaccommodaties zijn door de gemeente vrijgegeven:

 • Voetbalverenigingen:              VVGZ, ZBC, Groote Lindt, VV Heerjansdam, Pelikaan
 • Tennis verenigingen:              DDH, Ter Steeghe, Heer Jan, Topspin
 • Overig:                                   HC Derby, Conventus, Albatros, HSV

Sporten vanaf 19 jaar

Vanaf 11 mei 2020 is buiten sporten, buiten bewegen of gewoon buiten zijn ook voor 18+-ers toegestaan. Dat kan alleen, in teamverband of met meer mensen samen. Daarbij geldt wel: sporten op 1,5 meter afstand van elkaar. Gaat u met uw sportvereniging/club ook weer aan de slag met leden boven de 18? Dan ontvangen we graag een plan van aanpak van u, waarin de antwoorden op deze vragen van belang zjn: hoe gaat u deze activiteiten organiseren? Hoe borgt u de richtlijnen van het RIVM? Welk sportrooster hanteert u? Denk hierbij aan de locatie, dag(en) en tijdstippen. U kunt uw Plan van Aanpak/protocol sturen naar sportaccverhuur@zwijndrecht.nl
 

>> Topsporters

Topsporters mogen op aangewezen topsportaccommodaties hun trainingen hervatten als zij zich houden aan de RIVM richtlijnen. Het kabinet heeft topsporters als extra uitzondering opgenomen, omdat de groep topsporters met een A-status, Selectiestatus of High Potential status van NOC*NSF klein is. Alleen deze groep (volwassen) topsporters mag dus weer trainen. De NOC*NSF heeft topsportaccommodaties aangewezen. Het uitgangspunt voor het aanwijzen van de trainingslocaties is dat topsporters zoveel mogelijk trainen op de locatie waar zij dit normaal ook doen.  Dit betekent voor Zwijndrecht dat de turnhal van de gymnastiekvereniging O&O is aangewezen als topsportaccommodatie voor de turnsport. Bekijk het Protocol voor de turnsport. Voor andere sporten zijn weer andere topsportaccommodaties aangewezen. Op de website van de NOC*NSF vindt u welke accommodaties dit zijn. 
 

>> Binnensport naar buiten

Vanaf 11 mei 2020 is buiten sporten, buiten bewegen of gewoon buiten zijn toegestaan. Dit kan alleen zijn, in teamverband of met meer mensen samen. Ook hierbij geldt: u houdt 1,5 meter afstand van elkaar, heeft geen contact tijdens het sporten, er worden geen wedstrijden gehouden en u doucht thuis. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er worden opgetreden.

Tot en met 18 jaar 

Veel sporten die in binnensportaccommodaties beoefend worden, kunnen dus naar buiten. Bijvoorbeeld bij buitensportaccommodaties, op schoolpleinen of elders in de openbare ruimte. De gemeente Zwijndrecht heeft hierover afspraken gemaakt met de binnensportaanbieders t/m 18 jaar. De aanbieders die zich voor 'buiten sporten' hebben aangemeld, kunnen sinds maandag 11 mei 2020 buiten sporten met haar leden. 

Wilt u als binnensportaanbieder sportlessen voor jeugd geven in de buitenruimte? Vul dan deze vragenlijst in en stuur deze op naar sportaccverhuur@zwijndrecht.nl.

Bekijk het overzicht van het binnensportaanbod buiten tot en met 18 jaar. 

Vanaf 19 jaar

Vanaf 19 jaar mag u in de buitenruimte sporten onder professionele begeleiding. Heeft u als sportaanbieder vragen hierover of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze sportcoach Maarten via maarten@toppiecoach.nl


>> Sporten in de Wijk

Nu de scholen en verenigingen weer begonnen, zijn ook de Toppie Sportcoaches weer van start gegaan met activiteiten in de wijk. Ook kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging kunnen bij deze activiteiten aansluiten.

Bekijk een overzicht van activiteiten per wijk 


Gymles Primair Onderwijs en BSO

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ons over de vraag “hoe om te gaan met sport en spel in BSO-verband?” de volgende RIVM-richtlijn doorgegeven: ‘Wij schrijven echt voor dat sporten buiten gebeurt. De gemeentelijke sporthallen en gymzalen blijven gesloten. Gymleerkrachten mogen materialen van deze locaties lenen, zodat zij deze buiten kunnen gebruiken. Denk aan: pillonnen, dopjes, lintjes, dobbelstenen, ballen, rackets, hockeysticks. Neem voor meer informatie hierover contact op met sportaccverhuur@zwijndrecht.nl

Binnen- en buitenzwembaden

Binnen- en buitenzwembaden mogen open, inclusief de kleedruimtes. De wasgelegenheden en douches blijven gesloten. Toiletten mogen wel gebruikt worden. Iedereen houdt nog steeds 1,5 meter afstand. 

Vragen?

Heeft u vragen over sporten tijdens corona? Bekijk onze veelgestelde vragen hieronder of kijk op de website van de NOC*NSF of de Rijksoverheid. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 078 of mail naar sportaccverhuur@zwijndrecht.nl

Onze veelgestelde vragen:

1. Mag een sportvereniging/sportclub in de publieke ruimte afspreken voor het sporten, zolang iedereen maar 1.5 meter afstand in acht neemt?

Vanaf 11 mei 2020 is buiten sporten, buiten bewegen of gewoon buiten zijn toegestaan. Dat kan alleen, in teamverband of met meer mensen samen. Daarbij geldt wel: sporten op 1,5 meter afstand van elkaar (uitgezonderd kinderen en jongeren t/m 18 jaar onderling), geen contact tijdens het sporten (uitgezonderd kinderen t/m 18 jaar onderling), geen wedstrijden en thuis douchen. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er worden opgetreden.

2. Onder welke voorwaarden mag er weer worden gesport?

Buiten sporten en bewegen is uitgezonderd van het verbod op samenkomsten. Er gelden dan wel de volgende voorwaarden:

 1. voor jongeren en volwassenen vanaf 19 jaar moet 1,5 meter worden aangehouden tussen sporters onderling en ten opzichte van de instructeur;
 2. wedstrijden zijn niet toegestaan, voor jeugd t/m 18 jaar zijn intern oefen wedstrijden op de club (onderling – geen reisbewegingen) wel toegelaten;
 3. douchevoorzieningen bij de sportaccommodatie blijven gesloten;
 4. toeschouwers, anders dan begeleiders van de sportactiviteit, zijn niet toegestaan.

Gemeenten voeren de regie op het georganiseerd buitensporten.

3. Ik mag dus wel met een atletiekgroep of yogaclub van vijftig man samenkomen in de publieke ruimte, zolang iedereen maar 1,5 meter afstand acht neemt?

Vanaf 11 mei 2020 is buiten sporten, buiten bewegen of gewoon buiten zijn toegestaan. Dit kan alleen zijn, in teamverband of met meer mensen samen. Ook hierbij geldt: u houdt 1,5 meter afstand van elkaar, heeft geen contact tijdens het sporten, er worden geen wedstrijden gehouden en u doucht thuis. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er worden opgetreden.

4. Mag bij een manage gebruik worden gemaakt van de binnenbak om te sporten?

Paardrijden als onderdeel van verzorging van het dier, mits het buiten niet mogelijk is, mag in de binnenbak. Lesgeven in de binnenbak is niet toegestaan. Lesgeven in de buitenbak is wel toegelaten. Vereist blijft in alle gevallen dat de maatregelen (1,5 meter en hygiëne) gewaarborgd moeten worden.

5. Is een manege/paardensportbedrijf een sport- en fitnessgelegenheid? En zo ja, moet dit dan volledig gesloten zijn?

Ja, paardensport is weliswaar niet specifiek genoemd in de noodverordening, maar valt wel onder de strekking van alle vormen van sportaccommodaties en dus sportaccommodaties in de brede zin van het woord.

Nee, omdat bij maneges en paardensportbedrijven de paarden ook verzorgt en bereden moeten worden wordt een uitzondering gemaakt voor manegehouder, eigenaar en huurder van een paard. Verzorging en berijden van de paarden door deze personen is toegelaten. Ook voor een manege geldt dat buitensporten onder voorwaarden wel weer is toegelaten. Mits deze voorwaarden worden nageleefd, is lesgeven in de buitenmanege toegestaan.

6. Mag de binnenruimte van een sport- en fitnessgelegenheid met aangepaste maatregelen open voor publiek? 

Nee, dat  mag niet. Het is verboden om de binnenruimte van sport- en fitnessgelegenheden geopend te houden. Dit betekent dus ook dat een locatie niet verhuurt mag worden, omdat de inrichting dan toch geopend is. Verhuur mag ook niet als het slechts aan één of twee personen is. Buitensporten is onder voorwaarden wel mogelijk.

Het verhuren van apparatuur mag wel, mits het ophalen en/of de verspreiding buiten de inrichting plaats vindt en de maatregelen van 1,5 meter worden toegepast.

7. Mag de buitenruimte van een sport- en fitnessgelegenheid weer open voor publiek?

Als een sport- en fitnessgelegenheid ook over een buitenruimte beschikt, dan mag deze weer open voor sportend publiek, mits aan de voorwaarden voor buiten sporten wordt voldaan. En de activiteiten passen binnen de APV van de gemeente. De binnenruimte dient gesloten te blijven voor sportend publiek.

8. Mag een sportschool één op één lesgeven aan leden?

Nee, dat mag niet als het gaat om binnen sporten. Binnenruimte van een sport- of fitnessgelegenheden blijven gesloten, ook voor één op één lessen. De buitenruimte van een sport- en fitnessgelegenheid mag wel gebruikt worden voor één op één lesgeven, mits de maatregelen omtrent afstand en hygiëne in acht worden genomen.

9. Mogen apparaten van een sport- en fitnessgelegenheid beschikbaar worden gesteld aan leden voor thuisgebruik?

Ja, dat mag. Afhalen van deze apparaten bij de sport-en fitnessgelegenheid mag omdat deze inrichting dan niet open is voor sportactiviteiten. Ook bij afhalen dient de afstand van 1,5 meter in acht te worden genomen. Bovendien moet de lengte van het afhaalmoment zoveel mogelijk worden beperkt.

10. Mogen in een sport- en fitnessgelegenheid filmpjes worden opgenomen, bijvoorbeeld om thuis te kunnen sporten?

Ja, de eigenaar/instructeur mag in de sport- en fitnessgelegenheid filmpjes opnemen. De sport- en fitnessgelegenheid is dan niet geopend voor publiek. Alleen de eigenaar/instructeur en eventueel iemand die de opnames maakt zijn dan aanwezig. Het is wel van belang de afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

11. Is het van belang hoe een bedrijf staat ingeschreven in de kvk om het aan te merken als sport- en fitnessgelegenheid?

Dat kan van belang zijn maar is niet doorslaggevend. Hoe de ruimte fysiek is ingericht, bijvoorbeeld met fitnessapperatuur of andere sportmogelijkheden, is met name bepalend of sprake is van een sport- en fitnessgelegenheid. Voorbeelden: bedrijf voor Electronic Muscle Stimulation is geregistreerd onder de SBE-code preventie en gezondheid. In praktijk blijkt sprake te zijn van een bedrijf waar fitnessapperaten staan opgesteld en personen sporten met toepassing van EMS. Ook op de website wordt deze vorm van sport aangeboden. Uit alles blijkt dus dat sprake is van een sport- en fitnessgelegenheid.

12. Wanneer mogen sportscholen, sportkantines, casino's en sauna's open?

Sportscholen, sportkantines, sauna's en casino's gaan waarschijnlijk op 1 juli open. Het Outbreak Management Team, dat het Kabinet adviseert, moet nog wel definitief akkoord gaan met deze versoepeling. Zij besluiten dit kort daarvoor. 

De geldende Noodverordening geeft aan dat de binnensport, de kantines en de terrassen bij sportverenigingen vooralsnog gesloten moeten blijven tot 1 september. De noodverordening, die vanuit de VeiligheidsRegio Zuid-Holland-zuid wordt opgesteld, is hetgeen waar wij naar handelen. De berichten voor het openstellen en versoepelen van allerlei activiteiten met een andere ingangsdatum van 1 juli is nog niet geformaliseerd in de noodverordening. Zodra er meer bekend is, maken wij dit bekend. 

Sport bewust