Sport tijdens corona

Sinds 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen inmiddels (11 mei) ook weer samen buiten trainen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld. Ook de kleedkamers en kantines bij buitensportaccommodaties blijven dicht. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn, thuis omkleden en douchen. En bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis! 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

• officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;

• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• douche thuis en niet op de sportlocatie;

• vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen;

• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.


Spelregels

Buitensport, topsport, binnensport naar buiten, sporten in de wijk


>> Buitensport

Tot en met 18 jaar

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om de sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van professionele sportaanbieders of van buurtsportcoaches. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Verenigingen hebben een Plan van Aanpak t/m ingediend. Plannen die passen binnen het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF en de noodverordening van de Veiligheidsregio.

De volgende buitensportaccommodaties zijn door de gemeente vrijgegeven:

  • Voetbalverenigingen:              VVGZ, ZBC, Groote Lindt, VV Heerjansdam, Pelikaan
  • Tennis verenigingen:              DDH, Ter Steeghe, Heer Jan, Topspin
  • Overig:                                   HC Derby, Conventus, Albatros, HSV

Sporten vanaf 19 jaar

Vanaf 11 mei 2020 is buiten sporten, buiten bewegen of gewoon buiten zijn ook voor 18+-ers toegestaan. Dat kan alleen, in teamverband of met meer mensen samen. Daarbij geldt wel: sporten op 1,5 meter afstand van elkaar. Gaat u met uw sportvereniging/club ook weer aan de slag met leden boven de 18? Dan ontvangen we graag een plan van aanpak van u, waarin de antwoorden op deze vragen van belang zjn: hoe gaat u deze activiteiten organiseren? Hoe borgt u de richtlijnen van het RIVM? Welk sportrooster hanteert u? Denk hierbij aan de locatie, dag(en) en tijdstippen. U kunt uw Plan van Aanpak/protocol sturen naar sportaccverhuur@zwijndrecht.nl
 

>> Topsporters

Topsporters mogen op aangewezen topsportaccommodaties hun trainingen hervatten als zij zich houden aan de RIVM richtlijnen. Het kabinet heeft topsporters als extra uitzondering opgenomen, omdat de groep topsporters met een A-status, Selectiestatus of High Potential status van NOC*NSF klein is. Alleen deze groep (volwassen) topsporters mag dus weer trainen. De NOC*NSF heeft topsportaccommodaties aangewezen. Het uitgangspunt voor het aanwijzen van de trainingslocaties is dat topsporters zoveel mogelijk trainen op de locatie waar zij dit normaal ook doen.  Dit betekent voor Zwijndrecht dat de turnhal van de gymnastiekvereniging O&O is aangewezen als topsportaccommodatie voor de turnsport. Bekijk het Protocol voor de turnsport. Voor andere sporten zijn weer andere topsportaccommodaties aangewezen. Op de website van de NOC*NSF vindt u welke accommodaties dit zijn. 
 

>> Binnensport naar buiten

Vanaf 11 mei 2020 is buiten sporten, buiten bewegen of gewoon buiten zijn toegestaan. Dit kan alleen zijn, in teamverband of met meer mensen samen. Ook hierbij geldt: u houdt 1,5 meter afstand van elkaar, heeft geen contact tijdens het sporten, er worden geen wedstrijden gehouden en u doucht thuis. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er worden opgetreden.

Tot en met 18 jaar 

Veel sporten die in binnensportaccommodaties beoefend worden, kunnen dus naar buiten. Bijvoorbeeld bij buitensportaccommodaties, op schoolpleinen of elders in de openbare ruimte. De gemeente Zwijndrecht heeft hierover afspraken gemaakt met de binnensportaanbieders t/m 18 jaar. De aanbieders die zich voor 'buiten sporten' hebben aangemeld, kunnen sinds maandag 11 mei 2020 buiten sporten met haar leden. 

Wilt u als binnensportaanbieder sportlessen voor jeugd geven in de buitenruimte? Vul dan deze vragenlijst in en stuur deze op naar sportaccverhuur@zwijndrecht.nl.

Bekijk het overzicht van het binnensportaanbod buiten tot en met 18 jaar. 

Vanaf 19 jaar

Vanaf 19 jaar mag u in de buitenruimte sporten onder professionele begeleiding. Heeft u als sportaanbieder vragen hierover of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze sportcoach Maarten via maarten@toppiecoach.nl


>> Sporten in de Wijk

Nu de scholen en verenigingen weer begonnen, zijn ook de Toppie Sportcoaches weer van start gegaan met activiteiten in de wijk. Ook kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging kunnen bij deze activiteiten aansluiten.

Bekijk een overzicht van activiteiten per wijk 


Gymles Primair Onderwijs en BSO

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ons over de vraag “hoe om te gaan met sport en spel in BSO-verband?” de volgende RIVM-richtlijn doorgegeven: ‘Wij schrijven echt voor dat sporten buiten gebeurt. De gemeentelijke sporthallen en gymzalen blijven gesloten. Gymleerkrachten mogen materialen van deze locaties lenen, zodat zij deze buiten kunnen gebruiken. Denk aan: pillonnen, dopjes, lintjes, dobbelstenen, ballen, rackets, hockeysticks. Neem voor meer informatie hierover contact op met sportaccverhuur@zwijndrecht.nl

Vragen?

Heeft u vragen over sporten tijdens corona? Bekijk onze veelgestelde vragen hieronder of kijk op de website van de NOC*NSF of de Rijksoverheid. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de coronahulplijn van de gemeente Zwijndrecht via telefoonnummer 078 - 770 84 84 of mail naar sportaccverhuur@zwijndrecht.nl

Onze veelgestelde vragen:

1. Mag een sportvereniging/sportclub in de publieke ruimte afspreken voor het sporten, zolang iedereen maar 1.5 meter afstand in acht neemt?

Vanaf 11 mei 2020 is buiten sporten, buiten bewegen of gewoon buiten zijn toegestaan. Dat kan alleen, in teamverband of met meer mensen samen. Daarbij geldt wel: sporten op 1,5 meter afstand van elkaar (uitgezonderd kinderen t/m 12 jaar onderling), geen contact tijdens het sporten (uitgezonderd kinderen t/m 12 jaar onderling), geen wedstrijden en thuis douchen. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er worden opgetreden.

2. Onder welke voorwaarden mag er weer worden gesport?

Buiten sporten en bewegen is uitgezonderd van het verbod op samenkomsten. Er gelden dan wel de volgende voorwaarden:

  1. voor jongeren en volwassenen vanaf 13 jaar moet 1,5 meter worden aangehouden tussen sporters onderling en ten opzichte van de instructeur;
  2. wedstrijden zijn niet toegestaan, voor jeugd t/m 12 jaar zijn intern oefen wedstrijden op de club (onderling – geen reisbewegingen) wel toegelaten;
  3. douchevoorzieningen bij de sportaccommodatie blijven gesloten;
  4. toeschouwers, anders dan begeleiders van de sportactiviteit, zijn niet toegestaan.

Gemeenten voeren de regie op het georganiseerd buitensporten.

3. Ik mag dus wel met een atletiekgroep of yogaclub van vijftig man samenkomen in de publieke ruimte, zolang iedereen maar 1,5 meter afstand acht neemt?

Vanaf 11 mei 2020 is buiten sporten, buiten bewegen of gewoon buiten zijn toegestaan. Dit kan alleen zijn, in teamverband of met meer mensen samen. Ook hierbij geldt: u houdt 1,5 meter afstand van elkaar, heeft geen contact tijdens het sporten, er worden geen wedstrijden gehouden en u doucht thuis. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er worden opgetreden.

4. Mag bij een manage gebruik worden gemaakt van de binnenbak om te sporten?

Paardrijden als onderdeel van verzorging van het dier, mits het buiten niet mogelijk is, mag in de binnenbak. Lesgeven in de binnenbak is niet toegestaan. Lesgeven in de buitenbak is wel toegelaten. Vereist blijft in alle gevallen dat de maatregelen (1,5 meter en hygiëne) gewaarborgd moeten worden.

5. Is een manege/paardensportbedrijf een sport- en fitnessgelegenheid? En zo ja, moet dit dan volledig gesloten zijn?

Ja, paardensport is weliswaar niet specifiek genoemd in de noodverordening, maar valt wel onder de strekking van alle vormen van sportaccommodaties en dus sportaccommodaties in de brede zin van het woord.

Nee, omdat bij maneges en paardensportbedrijven de paarden ook verzorgt en bereden moeten worden wordt een uitzondering gemaakt voor manegehouder, eigenaar en huurder van een paard. Verzorging en berijden van de paarden door deze personen is toegelaten. Ook voor een manege geldt dat buitensporten onder voorwaarden wel weer is toegelaten. Mits deze voorwaarden worden nageleefd, is lesgeven in de buitenmanege toegestaan.

6. Mag de binnenruimte van een sport- en fitnessgelegenheid met aangepaste maatregelen open voor publiek? 

Nee, dat  mag niet. Het is verboden om de binnenruimte van sport- en fitnessgelegenheden geopend te houden. Dit betekent dus ook dat een locatie niet verhuurt mag worden, omdat de inrichting dan toch geopend is. Verhuur mag ook niet als het slechts aan één of twee personen is. Buitensporten is onder voorwaarden wel mogelijk.

Het verhuren van apparatuur mag wel, mits het ophalen en/of de verspreiding buiten de inrichting plaats vindt en de maatregelen van 1,5 meter worden toegepast.

7. Mag de buitenruimte van een sport- en fitnessgelegenheid weer open voor publiek?

Als een sport- en fitnessgelegenheid ook over een buitenruimte beschikt, dan mag deze weer open voor sportend publiek, mits aan de voorwaarden voor buiten sporten wordt voldaan. En de activiteiten passen binnen de APV van de gemeente. De binnenruimte dient gesloten te blijven voor sportend publiek.

8. Mag een sportschool één op één lesgeven aan leden?

Nee, dat mag niet als het gaat om binnen sporten. Binnenruimte van een sport- of fitnessgelegenheden blijven gesloten, ook voor één op één lessen. De buitenruimte van een sport- en fitnessgelegenheid mag wel gebruikt worden voor één op één lesgeven, mits de maatregelen omtrent afstand en hygiëne in acht worden genomen.

9. Mogen apparaten van een sport- en fitnessgelegenheid beschikbaar worden gesteld aan leden voor thuisgebruik?

Ja, dat mag. Afhalen van deze apparaten bij de sport-en fitnessgelegenheid mag omdat deze inrichting dan niet open is voor sportactiviteiten. Ook bij afhalen dient de afstand van 1,5 meter in acht te worden genomen. Bovendien moet de lengte van het afhaalmoment zoveel mogelijk worden beperkt.

10. Mogen in een sport- en fitnessgelegenheid filmpjes worden opgenomen, bijvoorbeeld om thuis te kunnen sporten?

Ja, de eigenaar/instructeur mag in de sport- en fitnessgelegenheid filmpjes opnemen. De sport- en fitnessgelegenheid is dan niet geopend voor publiek. Alleen de eigenaar/instructeur en eventueel iemand die de opnames maakt zijn dan aanwezig. Het is wel van belang de afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

11. Is het van belang hoe een bedrijf staat ingeschreven in de kvk om het aan te merken als sport- en fitnessgelegenheid?

Dat kan van belang zijn maar is niet doorslaggevend. Hoe de ruimte fysiek is ingericht, bijvoorbeeld met fitnessapperatuur of andere sportmogelijkheden, is met name bepalend of sprake is van een sport- en fitnessgelegenheid. Voorbeelden: bedrijf voor Electronic Muscle Stimulation is geregistreerd onder de SBE-code preventie en gezondheid. In praktijk blijkt sprake te zijn van een bedrijf waar fitnessapperaten staan opgesteld en personen sporten met toepassing van EMS. Ook op de website wordt deze vorm van sport aangeboden. Uit alles blijkt dus dat sprake is van een sport- en fitnessgelegenheid.

12. Wanneer mogen sportscholen, sportkantines, casino's en sauna's open?

Sportscholen, sportkantines, sauna's en casino's gaan waarschijnlijk op 1 juli open. Het Outbreak Management Team, dat het Kabinet adviseert, moet nog wel definitief akkoord gaan met deze versoepeling. Zij besluiten dit kort daarvoor.

Sport bewust