Samen staan we sterk; de kracht van lokaal

'Blijf thuis, dan blijft u veilig'. Een veelgehoorde uitspraak in deze tijd die wordt beheerst door het coronavirus. Maar thuisblijven is niet voor iedereen veilig. Het kan ook voor onveilige situaties zorgen. Mensen kunnen nu niet even weg als er ruzie is of als het hen even teveel wordt. Juíst de plekken waar zij zich veilig voelen, zijn nu weggevallen. Denk aan school, dagbesteding, werken buitenshuis, maar ook fijne plekken zoals bij opa en oma en vrienden. Ook kunnen angst en stress toenemen, vanwege het virus maar ook door de gevolgen zoals het verlies van inkomsten en het missen van je vrienden.  

Mensen zitten soms dicht op elkaars lip in een klein huis en kunnen zich niet even onttrekken aan de situatie. Dit kan bij gezinnen leiden tot een toename van spanning.

Kom in actie, zoek en houd contact

"Om hulp vragen blijkt voor veel mensen moeilijk. Daarom is het in deze tijd nog belangrijker om op elkaar te letten en onveilige situaties zo snel mogelijk te signaleren. Voor professionals, zoals woningbouwverenigingen, sociaal wijkteams, jongerenwerk en huisartsen, maar ook als goede buur of bezorgde oma. Kom in actie, zoek contact en houd dat ook vast. Veilig Thuis kan daarbij meedenken en helpen. Wacht niet tot iemand zelf het initiatief neemt want dat gebeurt niet", zegt wethouder Ronald de Meij (Gezondheid). 

Creatieve aanpak

Nu de hulpverlening vaak niet op de 'gewone' manier kan werken, vraagt dat van professionals om creatieve oplossingen en een andere manier van denken. Dat gaat velen van hen in Zwijndrecht goed af, zo ervaart de wethouder in de gesprekken die hij de laatste weken met hen voert. "Er blijkt met die alternatieven veel mogelijk", ervaart hij. Het Vivera Sociaal Wijkteam en andere zorgaanbieders ondersteunen bijvoorbeeld gezinnen online en telefonisch bij het vinden van een nieuwe vaste dagstructuur, waarin óók plaats is voor leuke activiteiten voor het gezin. De zorgboerderij kijkt naar mogelijkheden om dagbesteding toch mogelijk te maken. Een andere invulling, niet in groepen, maar bijvoorbeeld begeleiding in tweetallen op verschillende plekken op de boerderij. Jongerenwerkers van Diverz hebben veel digitaal contact met jongeren en ook andere professionals zetten de kracht van digitale middelen in om cliënten te spreken. Opvallend is dat deze digitale contacten ook als effectief worden ervaren. "Gaaf om te zien hoe creatief professionals en anderen dit oppakken", vindt de wethouder. 

Samen staan we sterk

Ronald de Meij: "Veel professionals kijken naar wat wel kan en hoe we de zorg toch zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. We weten elkaar in Zwijndrecht goed te vinden. De lijntjes tussen organisaties, instellingen en gemeente zijn kort en we hebben een goed lokaal netwerk opgebouwd. Dat werpt nu zijn vruchten af. Samen staan we sterk en dat zie je in Zwijndrecht heel goed terug. Ook de samenwerking tussen scholen, gemeente en kinderopvang is nauw. De noodopvang voor kinderen werkt daarom goed in Zwijndrecht."

Hulp nodig

Wees niet bang om hulp te vragen. Er zijn veel organisaties die u graag helpen, naar uw verhaal luisteren, adviseren of met u meedenken. De organisaties waar u terecht kunt, staan in een overzicht op onze website. Maak er gebruik van. Ze zijn er voor u!