Robert Strijk waarnemend burgemeester Zwijndrecht

Robert Strijk

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 februari 2019 Robert Strijk tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zwijndrecht. Aan Dominic Schrijer is per 1 februari 2019 eervol ontslag verleend als burgemeester van Zwijndrecht. Dit in verband met zijn benoeming tot voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Gelet op de lopende procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester, die naar verwachting op 5 juni 2019 aantreedt, heeft de commissaris na overleg met de fractievoorzitters besloten een waarnemer te benoemen. De keuze voor de waarnemend burgemeester is in goed overleg gegaan met de fractievoorzitters. Na een gesprek over het gewenste profiel heeft de commissaris Robert Strijk voorgesteld als kandidaat. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met hem gesproken. De fractievoorzitters herkennen zich in de voordracht van de commissaris om Strijk als waarnemend burgemeester te benoemen. De waarneming duurt tot het moment dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester aantreedt. Strijk is 53 jaar, heeft ruime bestuurlijke ervaring en is lid van D66. Hij was ruim 8 jaar wethouder en eerste loco-burgemeester in de gemeente Leiden. Voorafgaand aan het wethouderschap was Strijk directeur van het landelijk bureau van D66. Ook was hij van 2003 tot 2008 Centrummanager van Leiden, waarbij hij zich richtte op het versterken van de binnenstad functie van Leiden.