Raadsvergadering over de begroting op 16 oktober

Dinsdag 16 oktober debatteert de raad over de uitwerking van het raadsprogramma.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 

16 oktober aanvang 20.00 uur

AGENDA RAADSVERGADERING

 Raadzaal

Voorzitter: Burgemeester Dominic Schrijer                                                                              

 

 1. Opening en vaststelling agenda
   
 2. Vaststellen besluitenlijsten van 9 oktober 2018

 

 1. Debat*

 

 • 1e termijn 5 minuten per fractie (reactie op scenario's)
 • reactie van het college met interrupties.
 • Evt. 2e termijn
 • Evt. reactie(s) op staandbeleidbegroting

 

 1. Afronden eerste avond /conclusie over het vervolg

 

 1. Sluiting