Nationaal Schoolontbijt: wethouders De Witte en Jansen ontbijten met schoolkinderen

Deze week vond het Nationaal Schoolontbijt plaats. Het thema van deze ontbijtweek was 'een feestje voor iedereen'. Wethouders Jolanda de Witte (Onderwijs, Gezondheid) en Tycho Jansen (Accommodaties) ontbeten mee bij de leerlingen van speciaal basisonderwijs de Steenen Kamer en Kindcentrum De Kim.

Groep 7/8 van Kindcentrum Margriet ontbeten met wethouder Jansen in het gemeentehuis en kregen bezoek van sport- en kunstcoach Toppie. Wethouder Jansen reikte nog een cheque uit voor het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt: de stichting Kinderpostzegels. Deze stichting zet zich in voor kwetsbare kinderen en schenkt de opbrengst van deze week aan het project Klassenfeestje, een feestje voor de hele klas, om uitsluiting van kinderen tegen te gaan.

Het Nationaal Schoolontbijt bood dit jaar een nog uitgebreider en gevarieerder gezond ontbijtpakket aan, volgens de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum. Kinderen hebben als onderdeel van het lespakket Lekker Fit! een ontbijtmeter ingevuld en spraken met de wethouders over gezond ontbijten.

Jolanda de Witte ontbijt mee op de Steenenkamer
Wethouder Jolanda de Witte (Onderwijs, Gezondheid) ontbeet  mee bij de leerlingen van speciaal basisonderwijs de Steenen Kamer.   

Tycho Jansen ontbijt mee
 Tycho Jansen (Accommodaties) ontbeet  mee bij de leerlingen van Kindcentrum De Kim.