Subsidie 2018

Aanvragen voor 1 september

Wilt u voor 2018 in aanmerking komen voor subsidie en heeft u nog geen aanvraag ingediend? De uiterste inleverdatum is 1 september 2017.

Als uw organisatie in het verleden subsidie van de gemeente Zwijndrecht heeft ontvangen, dan heeft u eind april van dit jaar een informatiebrief ontvangen.Voor een aantal subsidies maken wij gebruik van aanvraagformulieren. Deze kunt u hier downloaden. U kunt formulieren ook per email aanvragen subsidies@zwijndrecht.nl.

Geef in uw aanvraag duidelijk aan voor welke subsidieregel u subsidie aanvraagt.

Lukt het u niet om vóór 1 september een aanvraag in te dienen? Dan kunt u schriftelijk of per email, voorzien van een duidelijke argumentatie, uitstel vragen. Geef hierbij duidelijk aan tot wanneer u uitstel vraagt. Na beoordeling van uw verzoek ontvangt u van ons een reactie.

Let op: het niet tijdig indienen van een aanvraag of verzoek tot uitstel kan tot gevolg hebben dat wij de aanvraag niet in behandeling nemen en u geen subsidie voor 2018 ontvangt.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan subsidies@zwijndrecht.nl of contact opnemen met Edith Versijde 078 – 770 3628.