Gemeente betrekt inwoners bij waardebepaling woning

Huiseigenaren kunnen van 1 december tot en met 31 december a.s. reageren op de voorgenomen WOZ-waarde 2018 voor hun woning.

Elk jaar wordt deze waarde op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) opnieuw vastgesteld. De gemeente heeft de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ opgedragen aan Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.

Inloggen met DigiD
U kunt inloggen  onder het kopje waarde-  en woonlastenoverzicht op de gemeentelijke website met uw DigiD. Als u geen DigiD heeft, kunt u die aanvragen via www.digid.nl. U krijgt dan binnen vijf dagen bericht.

Wat staat er op de site?
Op de website ziet u het waarde- en woonlastenoverzicht van uw woning met daarop ook de WOZ?waarde. In het overzicht ziet u de vastgelegde objectkenmerken van uw woning. Ook de toestand van het onderhoud is, indien bekend, vastgelegd.

Gegevens volgens u niet juist Als u van mening bent dat van onjuiste gegevens is uitgegaan, reageer dan uiterlijk 31 december via het digitale reactieformulier op www.zwijndrecht.nl.Vóór de definitieve verzending van de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen eind februari 2018 krijgt u antwoord. Uiteraard kunt u nog formeel bezwaar indienen tegen de aanslag nadat u deze heeft ontvangen.

 

Logo beleastingdienst

 

Uitgelicht

livecom.net chat