Voorkom overlast bij stoken via open haarden en allesbranders

We zitten alweer een tijdje in de ‘koudere’ dagen van het jaar. In deze periode zoeken vele mensen weer de gezelligheid op bij het vuur van een open haard of houtkachel.

Wist u dat één op de vijf huishoudens in Nederland een open haard of houtkachel heeft? Wist u ook dat het stoken via de open haard en allesbrander voor gezondheid- en veiligheidsproblemen kan zorgen?

Een gezond binnenmilieu belangrijk is voor uw gezondheid. Dat kan alleen door goed te ventileren. U begrijpt dat goed ventileren op gespannen voet staat met het stoken van open haarden en houtkachels. Wat u verstookt komt bij de ander via de ventilatieroosters of het open raam binnen zoals stank- en roetdeeltjes. Het is dan ook van groot belang dat u weet wat u wel en niet in de open haard en houtkachel kunt verstoken. Voorkom dat uw buren geen overlast ondervinden van uw kachel of open haard.

Houtkachel
Een houtkachel werd voorheen een zogenaamde ‘allesbrander’ genoemd. Dat klopt niet. U kunt niet alles verstoken. Alleen schoon en droog hout en speciaal voor deze kachels geperste blokken zijn veilig en geschikt voor verbranding. Oude schoenen en ander afval zoals plastic en melkpakken veroorzaken een enorme milieubelasting en stank overlast in de woonomgeving.

Waarom deze informatie? Jaarlijks veroorzaken open haarden en houtkachels veel stankoverlast en gezondheidsklachten door verkeerd stookgedrag. Mensen met ademhalingsziekten en jonge kinderen lopen extra risico’s. Vooral bij het temperen van houtkachels, het zogenaamde zuinig stoken, veroorzaakt overlast voor de omgeving en ernstige schade aan het milieu omdat er door zuinig stoken een onvolledige verbranding plaats vindt.

Lees hier (opent als PDF-bestand) hoe schadelijk houtrook kan zijn en hoe hoe u toch verantwoord kunt stoken.

Schoorsteenbrand
Door verkeerd stoken kan aan de binnenzijde van uw schoorsteenkanaal een teerlaag ontstaan die bij hoge temperatuur kan ontbranden, de gevreesde schoorsteenbrand. Zorg ervoor dat het (open)haardkanaal tenminste één keer per jaar wordt geveegd door een erkend schoorsteenveger. Voorkomen is nog altijd beter dan……blussen. Dit kunt u voorkomen door bij het stoken via houtkachels te zorgen voor voldoende luchttoevoer.

Een ander gevaar wat om de hoek ligt is de koolmonoxide vergiftiging. Ook dit wordt veroorzaakt door een onvolledige verbranding. Goed ventileren en een juiste omvang van het afvoerkanaal zijn oplossingen om dit gevaar te voorkomen.

Overlast
Heeft u overlast van een kachel neem dan eerst contact op met de eigenaar. Mocht dit geen resultaat hebben dan kunt u contact opnemen met de WijkServicelijn, 14078 van de gemeente of per email naar wijkservicelijn@zwijndrecht.nl. De mogelijkheden van de gemeente zijn echter zeer beperkt in verband met bewijslast. De gemeente moet ook rekening houden met de belangen van beide partijen, klager en stoker. Voor de aanleg van nieuwe haarden kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Zwijndrecht.

Informatie
Meer informatie over het stoken via open haard en allesbrander kunt u vinden op de volgende sites: