Praat met de raad: Gerjan Bossenbroek (ChristenUnie-SGP) over Nova Majorem, een nieuwe burgemeester

Zwijndrecht maakt zich op om kenbaar te maken welke persoon de nieuwe burgemeester zal moeten zijn.

Boeren, burgers en buitenlui zijn gevraagd om mee te denken in het opstellen van een profielschets. Van groot belang is dat zij die hieraan bijdragen een representatieve afspiegeling zijn van onze samenleving. Gelukkig roert de OVZ zich ook in deze samenspraak. De man of vrouw die straks in mei de aanstaande vacature gaat vervullen, krijgt het wel voor zijn of haar kiezen: mede uitvoer geven aan een bijna raadsbreed raadsprogramma, inhoud geven aan een hoog economisch ambitieniveau waarin “Zwijndrecht excelleert”, en –volgens de inbreng van Ondernemersvereniging Zwijndrecht- vanuit een pragmatische instelling komen tot een effectieve samenwerking binnen Drechtsteden verband. Hij of zij als sturende factor in een ambitieus college dat optreedt in een vernieuwde rol van ‘marktmeester’ voor de ontwikkeling van een plaatselijke maar ook van een regionale economie, initiatiefnemer zijn voor een innovatief Zwijndrecht. U weet wat u te doen staat. Major victoria!

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail:

g.bossenbroek@zwijndrecht.nl