Praat met de raad: Freek Hartmeijer (ZPP) over Motto ZPP: Niet lullen maar poetsen

Op 16 oktober 2018 heeft de gemeenteraad hun eerste algemene beschouwingen van de begroting gehouden.

De politieke partijen maken bekend hoe zij het raadsprogramma willen uitvoeren en welke ontwikkelingen en activiteiten zij het komend jaar willen werken. Gezien de krachtige term inwoners centraal, kun je niet anders concluderen dat alle onderdelen aan bod moeten komen. Waaronder wonen, bouwen en wooncarrière voor jong en oud.

Wij zien dat graag in samenhang met de energieopgaven.

Bestrijding van armoede, eenzaamheid, aanpak kindermishandeling en de herinvoering van de wijkverpleegkundige is voor de ZPP vanzelfsprekend. Wij zullen ons ook inspannen voor de realisatie van 160 participatieplekken.  

Ook het onderdeel veiligheid en leefomgeving heeft onze aandacht, betere verlichting boven de zebrapaden en meer handhaving op plekken waar men niet mag fietsen of bromfietsen zoals in winkelcentra's. Houd ook rekening met uw medemens en ruim uw eigen troep op, zoals verpakkingsmateriaal en hondenpoep.  

Als ZPP nodigen wij u graag uit om op 13 november 2018 de begrotingsbehandeling bij te wonen. 

 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail:

GGF.Hartmeijer@zwijndrecht.nl