Openbare gelegenheden in Zwijndrecht en coronavirus

De aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus hebben gevolgen voor openbare gelegenheden in Zwijndrecht, zoals het gemeentehuis, de wijkcentra, de kinderboerderij en sportaccommodaties. 

Sinds maandag 16 maart 2020 zijn scholen en kinderdagverblijven gesloten. Cafés, restaurants, sportkantines, sport- en fitnessclubs zijn gesloten sinds 15 maart 18.00 uur.

Hieronder vindt u een overzicht van openbare gelegenheden in Zwijndrecht die ook gesloten zijn, en een overzicht van openbare gelegenheden met aangepaste tijden en/of dienstverlening. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met dinsdag 28 april 2020. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en waar nodig passen we maatregelen aan. Op deze pagina proberen we het overzicht voor u zo volledig mogelijk te houden.

Openbare gelegenheden die tot en met dinsdag 28 april 2020 gesloten zijn

Wijkaccommodaties- en activiteiten

In wijkaccommodaties, buurtcentra en buurtrestaurants vinden vaak kleinschalige bijeenkomsten plaats. Die worden bezocht door diverse en ook kwetsbare groepen zoals ouderen. Welzijnsorganisatie Diverz heeft daarom alle activiteiten voor bewoners in de wijkaccommodaties afgelast. De maaltijd- en alarmeringsdiensten worden wel voortgezet, omdat dit individuele diensten zijn. Diverz heeft een belteam opgezet voor bewoners en vrijwilligers die verlegen zitten om een praatje of die zich zorgen maken en nu niet terecht kunnen op de locaties. Kijk voor meer informatie op de website van Diverz

Sociaal wijkteam

Het Vivera Sociaal Wijkteam blijft telefonisch, en via mail en app bereikbaar. De inlooppunten zijn met ingang van deze week wel gesloten. Huisbezoeken worden uitgesteld en waar mogelijk wordt telefonisch overlegd en contact gehouden. Het team organiseert een achtervang om in crisissituaties inzetbaar te blijven met medewerkers die klachtenvrij zijn. 

Sport- en speelaccommodaties

Zwembad de Hoge Devel, alle sporthallen en gymzalen, de Hooge Nesse en speeltuin West zijn tot en met dinsdag 28 april gesloten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen die vastgoed huren van de gemeente de mogelijkheid te geven voor drie maanden huuruitstel aan te vragen. De regeling gaat in per 1 april. Alle huurders hebben een mail ontvangen waarin zij geïnformeerd zijn over dit besluit. In deze mail is ook aangegeven waar de huurders het verzoek kunnen indienen en zich kunnen melden met vragen. Bent u ook huurder, maar heeft u geen mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar sportaccverhuur@zwijndrecht.nl. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht hierover. 

Kinderboerderij

De Kiboehoeve is, zeker met mooi weer, een druk bezochte plek en blijft daarom tot en met dinsdag 28 april gesloten voor publiek. Uiteraard worden de dieren wel gewoon verzorgd. 

Bibliotheek

Alle bibliotheken zijn gesloten en de activiteiten geannuleerd. De online diensten zijn wel gewoon beschikbaar. Kijk op de website van de bibliotheek voor meer informatie. 

Bewaakte fietsenstalling

De bewaakte fietsenstalling bij winkelcentrum Walburg wordt tot en met dinsdag 28 april niet bemand. De fietsenstalling kan wel gewoon onbewaakt gebruikt worden. 

Openbare gelegenheden met aangepaste tijden en/of dienstverlening

Gemeentehuis

Sinds maandag 16 maart hebben we een aangepaste dienstverlening van de gemeentewinkel en openingstijden van het gemeentehuis. Dit gebeurt vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus. De aanpassingen gelden in ieder geval tot en met dinsdag 28 april. 

Sociale dienst

De Sociale Dienst Drechtsteden past haar dienstverlening aan. Reizen met de Drechthopper wordt ten stelligste afgeraden, tenzij er sprake is van een zeer dringende reden. De Wijkhoppers rijden tot en met dinsdag 28 april niet.

Weekmarkten

De weekmarkt in de wijk Walburg gaat niet door. De weekmarkten in Oudeland, De Passage en Heerjansdam kunnen wel doorgang vinden.

Werkzaamheden in de wijk

Op verschillende plekken in Zwijndrecht worden er werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt er gewerkt bij winkelcentrum Walburg en in de wijk Heer Oudelands Ambacht fase 2. Verder is er straatonderhoud in de Perkstraat en op de begraafplaats in Heerjansdam. Stedin wil binnenkort starten in de Eikeboomstraat en omgeving met het vervangen van gasleidingen. De werkzaamheden die door een groenaannemer worden uitgevoerd, zoals het maaien en bomenonderhoud, gaan vooralsnog door. Ook plant de gemeentewerf bomen en planten op een aantal plekken. Dit moet gebeuren omdat het anders te laat in het seizoen is om nog te planten. 
Het werken in de openbare ruimte is zoveel mogelijk aangepast ter bescherming van onze medewerkers. Hierbij worden de voorschriften in de omgang en het afstand houden in acht genomen. Waar dat kan reizen medewerkers en aannemers zoveel mogelijk met eigen (individueel) vervoer naar de werklocaties en houden ze afstandsvoorschriften in acht.

Evenementen

Raadsvergaderingen, bewonersavonden en andere gemeentelijke evenementen zijn tot en met dinsdag 28 april geannuleerd. Organisatoren van evenementen informeren via hun eigen website en/of social mediakanalen over afgelasting van evenementen. Kijk hiervoor op de website van de organisatoren zelf.