Onderzoek naar vertrouwen in de overheid in de Drechtsteden

Wat bepaalt de mate van vertrouwen dat burgers in hun lokale overheid hebben? Jannes Blokstra deed hiernaar onderzoek onder de inwoners van de Drechtstedengemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Op 20 december promoveert hij op zijn proefschrift over vertrouwen in de lokale overheid.

Blokstra is werkzaam bij de gemeente Zwijndrecht. Hij gebruikte bestaande, openbare onderzoeken en nam een enquête af onder 1.588 inwoners van de Drechtstedengemeenten.

Wethouder Tycho Jansen (Communicatie) reageert namens het college van B&W van Zwijndrecht er trots op te zijn een medewerker in haar midden te hebben die zich in dit onderwerp heeft verdiept. "Het college is blij met het onderzoek. De gemeente zet flink in op burgerinitiatieven en het vergroten van de band met de inwoners. Ook kijken we voortdurend waar verbeteringen mogelijk zijn, zoals bij het tijdig beantwoorden van brieven en mails.

 Het onderzoek maakt ons nog meer bewust van de kern waar het om draait als het om vertrouwen gaat, namelijk het nakomen van beloften. In je relatie met inwoners is het belangrijk dat je helder bent over wat je communiceert en wanneer. We betrekken de samenleving via participatie bij veel onderwerpen. Daarbij maak je afspraken met elkaar hoe je elkaar informeert en over de aanpak."

Waar we minder goed in zijn, is het zichtbaar communiceren over het vervolg dat we geven aan onze afspraken. Met andere woorden: we moeten doen wat we beloven, verantwoorden als we andere keuzes maken en laten zien wat we doen."

Meer informatie

Via de website van de Erasmus Universiteit leest u meer informatie over het proefschrift en kunt u ook het proefschrift zelf lezen.