Pieter Zeemanstraat weer open

Op donderdag 7 november is bij de rotonde aan de Pieter Zeemanstraat een rioolpersleiding kapot gegaan. Na een aantal weken van noodvoorzieningen en onderzoeken is de Pieter Zeemanstraat op vrijdag 6 december weer geopend voor autoverkeer. Het gat in de grond is dichtgemaakt. De kapotte persleiding wordt niet gerepareerd maar vervangen door een nieuwe persleiding. Begin 2020 starten hiervoor ondergrondse werkzaamheden. De overlast zal hierbij minimaal zijn omdat de leiding ondergronds wordt geboord. De weg blijft dan gewoon open voor autoverkeer. De geluidsoverlast zal minimaal zijn. De tijdelijke voorziening bij het gemaal aan de Burgemeester Jansenlaan blijft totdat de persleiding is vervangen.

Oorzaak kapotte persleiding

De persleiding is gescheurd in een bocht. De scheur is vermoedelijk ontstaan als gevolg van grondzetting. Door de verzakte ondergrond komt spanning op de persleiding te staan. De bochten en verbindingsstukken zijn op dat moment de zwakke plekken in een persleiding en scheuren daardoor. Aan de zetting van de grond kunnen we niets doen. Door de steeds droger wordende zomers lijkt hiermee een verband te zijn. Het enige verband tussen deze persleiding en de persleiding begin dit jaar aan de Dr. Boutenstraat is de verzakte ondergrond. Deze leidingen staan niet direct met elkaar in verbinding.

Onderzoek

Wij voeren verder onderzoek uit om de risico's op herhaling van breuken in de toekomst beter in beeld te krijgen. Had dit voorkomen kunnen worden? Nee, een persleiding is in tegenstelling tot een gewone rioolbuis niet of nauwelijks te inspecteren. De huidige technieken zijn hiervoor niet toereikend. Landelijk wordt hier onderzoek naar gedaan, maar dit staat nog in de kinderschoenen. Ook binnen Zwijndrecht hebben we verschillende onderzoeken gedaan naar persleidingen, maar tot op heden hebben we nog geen systeem gevonden waarmee de kwaliteit gecontroleerd kan worden.

Nieuwe persleiding

Uit de inspectie is gebleken dat de persleiding dermate zwak is, dat het niet verantwoord is om alleen de breuk te repareren. Met het alleen repareren van de breuk is het risico te groot dat, nadat de leiding weer op druk staat, de leiding wederom ergens scheurt. Dit betekent dat een nieuw stuk leiding aangelegd moet worden. Dit zal door middel van een boring gebeuren. De nieuwe leiding zal onder de rotonde worden doorgeboord. De belangrijkste voordelen van ondergronds boren zijn dat het verkeer hier nagenoeg geen hinder van ondervindt en dat dit leidingdeel zonder bochten kan worden gemaakt. 

Brieven

De directe omgeivng is per brief geïnformeerd:

Meer informatie

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Marko Pijnenburg via telefoonnummer 14 078 of via m.pijnenburg@zwijndrecht.nl. Via deze pagina (www.zwijndrecht.nl/omleiding) geven we updates over de werkzaamheden.

Veel gestelde vragen

Eerder dit jaar was er ook lekkaga aan de persleiding bij de Doctor Boutensstraat. Na de lekkage van de persleiding aan de Pieter Zeemanstraat is een lijst met vragen en antwoorden opgesteld. U kunt deze hieronder kunt lezen.

Wat is er gebeurd met de persleiding aan de P. Zeemanstraat/ Doumaweg?
De persleiding is gescheurd in een bocht. De scheur is vermoedelijk ontstaan als gevolg van grondzetting. Door deze grondzetting komt spanning op de leiding te staan, de bochten en verbindingsstukken zijn op dat moment de zwakke plekken in een persleiding.

Hoe kan het dat twee keer binnen een jaar een persleiding scheurt/breekt?
Wij vermoeden dat dit komt door zetting van de grond. De persleiding in Zwijndrecht is nog geen 30 jaar oud. In principe zou deze dus nog prima zijn werk moeten kunnen doen. Echter door zetting van de grond komt er druk te staan op de leiding en met name op de zwakke plekken (bochten/verbindingen) in de persleiding. Aan de zetting van de grond kunnen we niets doen. Het enige verband tussen het incident in de Pieter Zeemanstraat en het incident aan de Dr. Boutenstraat is vermoedelijk de grondslag en dat de breuk als gevolg daarvan is ontstaan op een verbindingsstuk en een bocht. Het grote verschil is dat er in de Dr. Boutenstraat drie leidingen bij elkaar komen, het gewicht van deze T-verbinding met bijbehorende afsluiters en hulpstukken is dermate zwaar, dat we ervoor gekozen hebben de Dr. Boutenstraat voor autoverkeer af te sluiten.
Door de aannemer wordt geconstateerd dat breuken in persleidingen, als gevolg van grondzetting, de laatste jaren sterk toenemen. Naast de grondslag wordt daarom het vermoeden sterker dat de klimaatverandering (droge zomers in 2018 en 2019) invloed heeft op de zetting. Dit willen wij verder gaan onderzoeken om ook de risico's op herhaling van breuken in de toekomst in beeld te krijgen.

Had dit voorkomen kunnen worden?
Nee, dit had niet voorkomen kunnen worden en we kunnen ook niet uitsluiten dat het elders in Zwijndrecht opnieuw gaat gebeuren. Een persleiding is in tegenstelling tot een gewoon riool niet of nauwelijks te inspecteren, hierdoor kan de huidige staat van een persleiding, in combinatie met grondzetting, niet worden vastgesteld. De huidige technieken zijn hiervoor niet toereikend. Landelijk wordt hiernaar wel onderzoek gedaan, maar dit staat nog in de kinderschoenen. Ook binnen Zwijndrecht hebben we verschillende onderzoeken gedaan naar het inspecteren van persleidingen, maar tot op heden hebben we nog geen systeem gevonden waarmee de kwaliteit gecontroleerd kan worden.

Een persleiding is niet of nauwelijks te inspecteren omdat:

  • deze altijd onder druk staat;
  • er geen toegangsluiken in een persriool aanwezig zijn, waardoor het niet mogelijk is om een deel van de leiding droog te zetten en te inspecteren;
  • een persleiding over het algemeen een groot hoogteverschil en veel bochten heeft.

 

Werkzaamheden persleiding Pieter ZeemanstraatWerkzaamheden persleiding Pieter Zeemanstraat