Omgevingsdienst en Janssen Recycling Group organiseren informatiebijeenkomst voor omwonenden

Janssen Recycling Group BV (JRG) in Dordrecht is een recycling bedrijf voor staalschroot. De voornaamste activiteiten zijn op- en overslag en knippen van staalschroot. Deze werkzaamheden leiden soms tot geluidsoverlast voor bewoners in de directe omgeving. In 2017 heeft JRG een aanvraag ingediend voor wat kleine wijzigingen binnen het bedrijf en voor herziening van de geluidsituatie. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft hiervoor een ontwerp omgevingsvergunning opgesteld.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden van het bedrijf zijn uitgenodigd voor een inloopavond over deze veranderingen en de aangevraagde omgevingsvergunning. Deze inloopavond vindt plaats op dinsdag 9 juli 2019 tussen 19.30 en 21.00 uur (vrije inloop) in het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. De hele avond zijn deskundigen van OZHZ en Janssen Recycling aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden en een toelichting te geven op de komende veranderingen en procedures.

Ervaart u ook overlast?

Tijdens het vergunningentraject is bekeken hoe geluidstechnische voorzieningen en organisatorische maatregelen de geluidbelasting omlaag kunnen brengen. Dit zou er toe moeten leiden dat bewoners in de directe omgeving minder geluidshinder ervaren. Ervaart u ook overlast van dit bedrijf? En wilt u ook graag meer informatie? Dan bent u uiteraard van harte welkom. Meld u dan wel even per e-mail aan via communicatie@ozhz.nl.