Omgevingsdienst brengt routes vrachtwagens beter in kaart

Elke dag brengen vrachtwagens hun lading van A naar B. In sommige gevallen gaat het om een lading met risico's, bijvoorbeeld omdat de stof brandbaar is of explosief. In elke gemeente gelden regels over waar zulke vrachtwagens wel en niet mogen rijden. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) gaat het verkeer via deze routes beter in kaart brengen: hoeveel vrachtwagens met risicovolle stoffen rijden er? En welke stoffen vervoeren zij? In Zwijndrecht start een project met telinstallaties.

Komende weken telinstallaties langs de weg

Op verschillende plekken in de gemeente Zwijndrecht staan de komende weken kleine installaties langs de weg, ter grootte van een flitskast. De installaties scannen en registreren de gevarensymbolen achterop de vrachtwagens. Zo weten we welke stoffen de vrachtwagens bij zich hebben.

Vervolgstappen

De gevaarlijke stoffen-routes zelf en de aansluiting van deze routes zijn al bekend. Nu straks ook de hoeveelheid vrachtwagens over deze wegen helder is, kunnen de omgevingsdienst en gemeente waar nodig maatregelen nemen.