Nieuwe stap ontwikkeling Spoorzone Dordrecht Zwijndrecht

De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid Holland hebben een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de Spoorzone.  Tijdens het laatste bestuurlijke overleg voor de Provinciale Statenverkiezingen werden de ambities zoals gesteld in het concept Ambitiedocument  onderschreven. Hiermee wordt de gezamenlijk gedragen ambitie die is ingezet met "De Regionale Groeiagenda" nader ingevuld. Deze ambities van het spotlight project Spoorzone zijn het startpunt van de drie partners om in gesprek te gaan met de raden en andere belangstellenden. We kijken er naar uit om de samenwerking van de provincie en de Drechtsteden voort te zetten en de Verstedelijkingsopgave verder vorm te geven in de Spoorzone.

Spoorzone

Op de foto v.l.n.r.:

Wethouder Huizinga, gemeente Zwijndrecht
Gedeputeerde Bom-Lemstra, Provincie Zuid-Holland
Wethouder van der Linden, gemeente Dordrecht
Wethouder Sleeking, gemeente Dordrecht
Gedeputeerde Vermeulen, Provincie Zuid-Holland