Miljoenenimpuls voor Zwijndrechtse oevers

Inwoners van de Drechtsteden en Gorinchem kunnen binnenkort rekenen op onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst. Er wordt geïnvesteerd in het bedrijfsleven voor meer innovatie zodat het toekomstbestendig is en blijft zorgen voor banen voor onze inwoners. Ook gaat de regio met het geld investeren in meer dynamiek aan de oevers, onder meer bij het Zwijndrechtse Veerplein en Noordoevers. Door bedrijfsverplaatsingen ontstaat er meer ruimte voor wonen aan het water en recreëren.

Dit is de uitkomst van een nauwe samenwerking in de regio van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen en staat beschreven in de Regio Deal die de Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland met het Rijk hebben ondertekend.

Resultaatgerichte projecten

In het hele gebied gaan resultaatgerichte, regionale en lokale projecten van start. De projecten vallen allemaal onder een thema en versterken elkaar onderling. Met de aanpak is een bedrag van minimaal 45 miljoen gemoeid. De regio Drechtsteden, Gorinchem en de provincie investeren minimaal 22,5 miljoen euro. Het Rijk voegt daar 22,5 miljoen euro aan toe. Daar komen investeringen van projectpartners nog bij.

Dynamische oevers

Het thema 'dynamische oevers', waarvoor 11,8 miljoen beschikbaar is, gaat over beter gebruik en toegankelijkheid van de oevers. Bijvoorbeeld door bedrijven te verplaatsen en zo ruimte aan oevers te creëren voor kwalitatief hoogwaardige woningbouw en voorzieningen die uitnodigen om naar die plek te komen, er te verblijven en de (getijde)rivier te beleven.

De gemeente Zwijndrecht diende twee projecten in die in deze categorie vallen: het Veerplein en Noordoevers. Hiervoor is in totaal 3,25 miljoen euro uit de Regio Deal toegekend. Beide projecten dragen bij aan het verbeteren van de beleving van de oevers. Zo wordt het Veerplein opgeknapt en ingericht als een aangename plek voor alle inwoners en wordt Noordoevers ontwikkeld tot een uniek getijdengebied waarin gewoond en gerecreëerd kan worden.

Flinke boost voor toonaangevende projecten

"We zijn heel blij en trots met de toekenning van een deel van de Rijksgelden aan Zwijndrecht. Hiermee kunnen we twee toonaangevende projecten een flinke impuls geven. Voor het Veerplein is dit heel belangrijk omdat we dankzij de Regio Deal extra investeringen kunnen doen. Ook voor Noordoevers betekent het een grote stap verder in het ontwikkelen van dit gebied tot een prachtige plek om te wonen in een uniek getijdengebied", zegt Jos Huizinga, verantwoordelijk wethouder voor beide projecten.

Kwaliteitsimpuls voor Veerplein

Het Veerplein en de omgeving worden heringericht om zo de oever van de Oude Maas op te waarderen tot een aantrekkelijk gebied. Zo ontstaat een gastvrije en mooie entree van Zwijndrecht. Door het aanleggen van een boulevard met een aansluiting op de groene oever naar de Watertoren ontstaat een prachtige route langs het water.
Het geld uit de Regio Deal zal gebruikt worden voor het aanleggen van een nieuwe afmeersteiger en het inrichten van een 30 km-zone op de Ringdijk.

Wonen in uniek getijdengebied Noordoevers

Wonen en recreëren tussen water en groen. Dat is het plan voor de Noordoevers. Door de rivier meer ruimte te geven in het gebied ontstaat een uniek getijdenpark aan de oever van de Noord dat niet alleen bijdraagt aan natuurbeleving maar ook aan waterkwaliteit en waterveiligheid. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor betere verbindingen: van het Veerplein tot aan Hendrik-Ido-Ambacht. Het realiseren van een getijdenpark is één van de belangrijkste pijlers van dit project. De bijdrage uit de Regio Deal zal dan ook worden ingezet om dit getijdenpark te ontwikkelen.

Op onderstaande projectenkaarten vindt u een overzicht van alle projecten in de regio en in Zwijndrecht.  

Toepasbare innovatie

Het thema 'stimuleren van toepasbare innovatie' (4,5 miljoen) richt zich onder meer op de samenwerking met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven vraagt om sterke, innovatieve toepassingen die zorgen voor een schonere en een gezondere leefomgeving. Bedrijven en onderwijs gaan daarom met roadmaps aan de slag om de innovatiekracht van de regio vergroten. Er komt ook een Maakfabriek voor start- en scale-ups op campus Leerpark in Dordrecht. Daar gaan studenten en MKB-bedrijven innovatieve ideeën verder brengen.

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

Het derde thema richt zich op 'het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs' (6,2 miljoen euro). Voorbeelden: met de Dordrecht Academy komt er hoger onderwijs in de regio, bedoeld om hoger opgeleiden naar de Drechtsteden te trekken en voor hier te behouden. In Gorinchem wordt toegewerkt naar een Innovatie- en afstudeercentrum voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijsontwikkeling en mogelijkheden voor om- bij- en nascholing (Leven Lang Ontwikkelen). En er wordt een aanpak ingezet om mensen met langdurige afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk te helpen.

Kansen voor mensen vergroten

Voor de hele aanpak is brede steun van onderwijs, bedrijfsleven en instellingen. Deze partijen voeren het plan uit en hebben bepaald welke projecten een bijdrage vanuit de Regio Deal ontvangen. Bij indiening van het plan hebben partijen ook het belang van 'investeren in mensen' voor deze regio onderstreept. "Daarom is deze Regio Deal voor ons ook zo belangrijk", stelt voorzitter Regio Drechtsteden, Wouter Kolff. "We willen namelijk dolgraag kansen vergroten voor iedereen die hier woont, werkt, recreëert, op school zit of een bedrijf of organisatie runt. En we gaan voor resultaat. We zijn dan ook heel blij met de steun van het Rijk als impuls voor onze regionale ontwikkeling. Iedereen mag namelijk weten: deze regio is relevant, we doen ertoe, en als maritieme topregio hebben we iets bijzonders te bieden."

Omslag in vijf jaar

De aanpak moet ervoor zorgen dat de regio Drechtsteden en Gorinchem binnen vijf jaar een omslag maakt. Die houdt in dat het betreffende gebied minder gevoelig is voor crises. Maar ook dat sterke bedrijfsclusters voor voldoende en passende werkgelegenheid zorgen door te investeren in samenwerking, innovatie en menselijk kapitaal. De bedoeling is ook dat de regio haar identiteit (de rivieren) koestert, een kwalitatief goed leefklimaat heeft, klimaatbestendig is ingericht en dat culturele voorzieningen en openbaar vervoer meegroeien. Het is een aanpak om de brede welvaart in dit gebied te verbeteren.