Meld corona-overtredingen via 0900 – 8844

De meldkamer krijgt veel telefoontjes binnen over mensen die zich niet houden aan het groepsverbod of aan de 1,5 meter afstand. Ziet u dit ook in uw omgeving? Spreek mensen eerst aan. Helpt dit niet? Bel dan 0900 – 8844. Bel NIET NAAR 112! 112 is alleen bedoeld voor noodsituaties. Landelijk wordt er gewerkt aan een speciaal meldpunt.