Lokaal Sportakkoord Zwijndrecht

Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan bewegen. Doe jij mee?

 

Sport verbindt Zwijndrecht

>>

Sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid werken samen toe naar een lokaal Sportakkoord. We bereiken meer door krachten te bundelen en vanuit verschillende invalshoeken samen te werken. In het Sportakkoord leggen we vast hoe we er met elkaar voor zorgen dat iedereen in Zwijndrecht kan bewegen. Er zijn zes ambities benoemd. Dit zijn de doelen waaraan Zwijndrecht gaat werken. Doe jij mee?

Sportakkoord leeft!

Dat het Sportakkoord leeft in Zwijndrecht bleek woensdag 19 februari wel. In Hart van Meerdervoort waren ruim 80 verschillende organisaties, instellingen, verenigingen, onderwijs samen om verbinding te zoeken met elkaar. Met een goeie dosis energie en enthousiasme zijn er veel ideeën en unieke matches ontstaan. En dat is mooi om te zien, want door krachten te bundelen en met elkaar vanuit verschillende invalshoeken samen te werken, bereiken we tenslotte meer.

Al deze inspirerende ideeën vormen de basis voor een Sport- en Beweegakkkoord voor Zwijndrecht, waarin iedereen op zijn eigen manier aan mee doet.

Heb je vragen of wil je nog meer informatie over het Sportakkoord? Mail dan naar sport@zwijndrecht.nl.

 

De zes ambities

 

 

We hebben zes ambities benoemd met elkaar. Dit zijn de doelen waarop Zwijndrecht actie wil ondernemen op het gebied van sport en bewegen:

1: Iedereen beweegt!

Iedere Zwijndrechtenaar kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen. Sporten en bewegen voor iedereen met elkaar is vanzelfsprekend, dat is wat we willen bereiken. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, handicap, geloof, seksuele geaardheid of sociale positie worden weggenomen. Daar waar het aanbod onbreekt, wordt dit gestart of uitgebreid. We organiseren meer beweegactiviteiten voor kwetsbare inwoners met de mogelijk om door te stromen naar het reguliere aanbod. Inwoners die nog niet kunnen of willen bewegen of sporten, informeren, motiveren en stimuleren we extra. Met speciale aandacht voor inwoners met een beperking en inwoners onder de armoedegrens.

2: Geef ruimte voor beweging

Iedereen moet kunnen bewegen en sporten op een plaats en moment wanneer hij of zij dat wil. Sportcomplexen worden meer multifunctioneel ingericht en het gebruik van sportparken overdag gestimuleerd. Buiten sporten in het (voortgezet) onderwijs wordt extra gestimuleerd. We willen dat ook op andere plekken dan sportaccommodaties, zowel binnen als buiten, meer aan sport en beweging wordt gedaan. Duurzaamheid en energie staat centraal bij onderhoud en vervanging van sportaccommodaties.

3: Bewegen is veilig

Overal kanu veilig en met plezier sporten. Bestuurders, trainers, ouders en verzorgers werken hier samen aan mee. Sport- en beweegaanbieders hebben een vertrouwenspersoon, werken met gedragsregels en voor vrijwilligers wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. Geweld, pesten, (seksuele) intimidatie, misbruik en andere misstanden worden tegengegaan. Professionals uit onderwijs, zorg en welzijn helpen de sport- en beweegaanbieders hierbij.

4: Jong geleerd is oud gedaan

Meer kinderen gaan (meer) bewegen, zodat ze voldoen aan de beweegnorm. Daarbij is er extra aandacht om sportuitval van kinderen tussen 12 en 18 jaar te verkleinen. Ook spannen we ons in om de motorische vaardigheden van kinderen te vergroten. Een belangrijke rol is weggelegd voor scholen, waar vakkundige leerkrachten de kinderen deze vaardigheden kunnen bijbrengen. Maar ook sport- en beweegaanbieders kunnen een extra rol spelen door trainers technisch op te leiden en een aanbod voor jongere kinderen (peuters en kleuters) op te zetten. aanbod te hebben. De rol van de ouders mag ook niet onderschat worden, ook daar geven we extra aandacht aan (via o.a. scholen, welzijn, zorg en sport- en beweegaanbieders). Tot slot mag geen kind de basisschool verlaten zonder minimaal één zwemdiploma (maar het volledige zwem-ABC is het streven).

5: Samen staan we sterker

Sport- en beweegaanbieders blijven nu en in de toekomst aansluiten op de behoeften van de inwoners van Zwijndrecht, zodat iedereen kan bewegen. Zij werken aan de deskundigheid van trainers, bestuurders en vrijwilligers. Hierin worden zij begeleid en ondersteund door professionals (zoals via de Services vanuit NOC*NSF en partners in de wijk). Hiermee bereiken we betrokkenheid en bereidheid van sporters voor het doen van vrijwilligerswerk binnen hun club. Ook de instroom van nieuwe vrijwilligers wordt vergroot (zoals mensen zonder werk, ouderen of jongeren vanuit maatschappelijk stage). Sport- en beweegaanbieders delen hun ervaringen met elkaar en werken waar mogelijk samen. Zo ook met partners in de wijk.

6: Bewegen is gezond

Sporten en bewegen draagt direct bij aan een goede gezondheid. Maar we willen meer doen.  Zo stimuleren we kinderen om tijdens en na het sporten meer water te gaan drinken, zowel op school als bij sport- en beweegaanbieders. Ook bieden we gezonde producten aan in kantines als alternatief voor ongezonde producten. Roken binnen een sportcomplex vinden we niet normaal meer en wordt dus zoveel mogelijk tegen gegaan; zo ook overmatig gebruik van alcohol. Gebruik van drugs en andere stimulerende middelen wordt helemaal niet geaccepteerd.