Lokaal Sportakkoord Zwijndrecht

Sport is meer dan bewegen!

Het is een basis voor gezondheid, mentale weerbaarheid, sociale activiteiten, vorming en kan ook zorgen voor een veilige omgeving. We willen er in Zwijndrecht samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Ongeacht leeftijd, beperking, overtuiging en afkomst!

Sport verbindt Zwijndrecht

In Zwijndrecht willen we dat iedereen kan bewegen op een manier die bij hem of haar past. We willen iedereen deze kans bieden en eventuele drempels zoveel mogelijk wegnemen. Daarom hebben sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente gewerkt aan een gezamenlijk Sport- en Beweegakkoord. In dit akkoord is vastgelegd op welke manier we hier met elkaar voor willen zorgen. De krachten zijn gebundeld om dit doel te bereiken. De acties en ideeën van ruim 80 organisaties, met verschillende achtergronden, vormen de basis voor het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Het leeft en alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het ook blíjft leven. In het akkoord zijn zes ambities benoemd waarop we in Zwijndrecht actie willen ondernemen:

  1. Iedereen beweegt!
  2. Geef ruimte voor beweging
  3. Bewegen is veilig 
  4. Jong geleerd is oud gedaan
  5. Samen staan we sterker
  6. Bewegen is gezond

Voor alle ambities zijn concrete activiteiten benoemd. "Fysiotherapie kan beter/sneller doorverwijzen naar sportverenigingen", "Overdag meer gebruik kunnen maken van sportkantines/accommodaties voor meerdere doelgroepen", "Inzetten op individuele en teaminterventies bij grensoverschrijdend gedrag", "Meer bewegen in het onderwijs", "Voorlichting over voeding in de sport", zijn enkele voorbeelden hiervan. Een overzicht van alle activiteiten (tot nu toe) lees je in het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.

Al deze activiteiten vormen een mooie start, maar nieuwe initiatieven blijven nodig en zijn altijd welkom. Wil je je aansluiten bij een bestaand idee of activiteit of heb je een nieuw idee? Vertel het ons.... en doe mee! Mail naar sport@zwijndrecht.nl.

Download Lokaal Sport- en Beweegakkoord


 

Logo- web