Inloopbijeenkomst over bestemmingsplan Heerjansdam

Vanavond, 30 januari 2019, houdt het college van burgemeester en wethouders in Sporthal Den Dam een inloopbijeenkomst over een nieuw bestemmingsplan voor de kern Heerjansdam en het bedrijventerrein Gors.

Dit nieuwe plan vervangt het huidige bestemmingsplan Heerjansdam-Gors. Uitgangspunt is de bestaande bebouwing en het bestaande gebruik van het plangebied. De bestaande situatie, zoals deze bij het opstellen van het bestemmingsplan bekend was, is er in vastgelegd. Ontwikkelingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden zijn opgenomen in dit plan. Mogelijkheden tot kleinschalige ontwikkelingen zoals uitbreiding van bestaande bebouwing, aan- en bijgebouwen zijn ook in het nieuwe bestemmingsplan mogelijk.De gemeente nodigt inwoners uit om mee te kijken of bestemmingen op perceelniveau goed zijn weergegeven.

Inloopbijeenkomst
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan op woensdag 30 januari 2019 tussen 17.00 uur en 20.00 uur in Sporthal Den Dam, Sportlaan 8 te Heerjansdam. U kunt het voorontwerp dan inzien, vragen stellen en ons opmerkingen en suggesties meegeven. Het voorontwerp is ook in te zien op de gemeentelijke website (www.zwijndrecht.nl) onder inwoners > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in procedure.