In Memoriam Cornelis Pijl Hogeweg (1929-2019)

Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat Cornelis Pijl Hogeweg, oud-burgemeester en ereburger van de gemeente Zwijndrecht, op zaterdag 13 april 2019 in zijn woonplaats Hellevoetsluis onverwacht is overleden. De heer Pijl Hogeweg was van 1976 tot 1991 burgemeester van Zwijndrecht. Wij herinneren hem als een gedreven en daadkrachtige bestuurder, die de drijvende kracht was achter de samenwerking binnen de regio Drechtsteden.

Zwijndrecht zat in een sterke periode van groei, toen Pijl Hogeweg burgemeester was. In 1977 werd de Drechttunnel geopend. Er werd in Zwijndrecht in hoog tempo gebouwd, maar het plaatselijke voorzieningenniveau was wat achtergebleven. Ook was de plaatselijke werkgelegenheid wat eenzijdig samengesteld. Op al deze terreinen heeft onder Pijl Hogeweg een flinke inhaalslag plaatsgevonden. Walburg werd een modern regionaal, winkelcentrum. Met de nieuwbouw van het Walburg College kwamen er ook een theater, een bibliotheek, twee sporthallen, een overdekt zwembad en een manege. Hoogtepunt was de komst van het ziekenhuis, waar de burgemeester zich persoonlijk voor heeft ingespannen. Zijn strijd tegen het wegvervoer van gevaarlijke stoffen dwars door Zwijndrecht werd stap voor stap gewonnen. Een dieptepunt was het ongeluk met het veerpontje in 1980, waarbij zeven mensen om het leven kwamen.

Cornelis Pijl Hogeweg was de burgemeester met de haast onafscheidelijke pijp, een markante man met altijd oog en oor voor de inwoners van Zwijndrecht. Hij zocht altijd de samenwerking op, maar verloor daarbij de belangen van Zwijndrecht nimmer uit het oog. Voor zijn inzet en betrokkenheid bij de organisatie en de medewerkers van onze gemeente hebben wij veel waardering.

Cornelis Pijl Hogeweg werd 90 jaar.