Huuruitstel voor huurders van gemeentelijk vastgoed

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen die vastgoed huren van de gemeente de mogelijkheid te geven voor drie maanden huuruitstel aan te vragen. De regeling gaat in per 1 april 2020. Op dit moment geldt dat de uitgestelde betaling nog wel dit jaar moet worden voldaan. 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die genomen worden raken ons allemaal. In lijn met de kabinetsmaatregelen zijn sinds 16 maart 2020 alle gemeentelijke accommodaties gesloten. De activiteiten van huurders kunnen geen doorgang vinden. Door de mogelijkheid te bieden van 3 maanden huuruitstel hoopt het college verlichting te brengen in de financiële zorgen van de huurders. 

Huuruitstel is geen afstel

De gemeente begrijpt dat huuruitstel wellicht onvoldoende verlichting geeft. Huurders lopen tenslotte inkomsten mis tijdens deze crisis. Huuruitstel is een eerste maatregel, omdat we nog niet precies kunnen overzien wat de komende periode ons zal brengen. De gemeente onderzoekt momenteel welke verdere maatregelen nog getroffen kunnen worden. Hierover worden de landelijke ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en vindt afstemming in de regio plaats. Verdere maatregelen kunnen vanzelfsprekend ook gevolgen hebben voor de gemeentelijke financiën. Het indammen van het coronavirus staat echter voorop. 

Geïnformeerd

Alle huurders hebben een mail ontvangen waarin zij geïnformeerd zijn over dit besluit. In deze mail is ook aangegeven waar de huurders het verzoek kunnen indienen en zich kunnen melden met vragen. Bent u ook huurder, maar heeft u geen mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar sportaccverhuur@zwijndrecht.nl.