Goed nieuws: ook de topsporters mogen weer aan de slag!

Topsporters mogen op aangewezen topsportaccommodaties hun trainingen hervatten als zij zich houden aan de RIVM richtlijnen. Het kabinet heeft topsporters als extra uitzondering opgenomen, omdat de groep topsporters met een A-status, Selectiestatus of High Potential status van NOC*NSF klein is. Alleen deze groep (volwassen) topsporters mag dus weer trainen. De NOC*NSF heeft topsportaccommodaties aangewezen. Het uitgangspunt voor het aanwijzen van de trainingslocaties is dat topsporters zoveel mogelijk trainen op de locatie waar zij dit normaal ook doen.  Dit betekent voor Zwijndrecht dat de turnhal van de gymnastiekvereniging O&O is aangewezen als topsportaccommodatie voor de turnsport. Voor andere sporten zijn weer andere topsportaccommodaties aangewezen.

Bekijk de aangewezen trainingslocaties voor topsporters

Meer informatie

Voor affiches, routing, bewegwijzering, andere praktische tips en de meest recente informatie verwijzen wij u naar onze webpagina Sport tijdens corona