Goed nieuws: buitensportaccommodaties zijn vrijgegeven voor kinderen en jeugd!

Vanaf vandaag, woensdag 29 april 2020, mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van professionele sportaanbieders of van buurtsportcoaches. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Verenigingen hebben een Plan van Aanpak ingediend. De inhoud hiervan geeft de gemeente het vertrouwen dat de verenigingen hun sport- en spelactiviteiten op een verantwoorde manier kunnen hervatten. Plannen die passen binnen het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF en de noodverordening van de Veiligheidsregio.  

De volgende buitensportaccommodaties zijn door de gemeente vrijgegeven:

 • Voetbalverenigingen:              VVGZ, ZBC, Groote Lindt, VV Heerjansdam, Pelikaan
 • Tennis verenigingen:              DDH, Ter Steeghe, Heer Jan, Topspin
 • Overig:                                   HC Derby, Conventus, Albatros, HSV

Enkele verenigingen willen vandaag al direct starten, andere geven aan volgende week na de meivakantie te starten. Dat laten we aan de verenigingen zelf over.

Complimenten voor buitensportverenigingen

Wethouder Tycho Jansen (Accommodaties) en wethouder Ronald de Meij (Sport): "Complimenten voor de buitensportverenigingen. Ze hebben heel snel geschakeld en een Plan van Aanpak opgeleverd conform het protocol van de NOC*NSF. Wij wensen jullie veel sportplezier, maar bovenal: zorg dat er veilig gesport gaat worden."

Gemaakte afspraken
  1. Buitensport en – spel voor kinderen tot en met 12 jaar mag onder begeleiding georganiseerd worden.
  2. Buitensport en – spel voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar mag onder begeleiding  met inachtneming van 1.5 meter afstand georganiseerd worden. De activiteiten moeten op de 1.5 meter afstand zijn afgesteld.
  3. Iedere sportvereniging mag alleen buiten sporten.
  4. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van (kunst) grasvelden en banen die beschikbaar zijn buiten het (groot) onderhoud. Bij twijfel kunt u hierover contact opnemen met de heer Ad van de Luijtgaarden: a.vande.Luijtgaarden@zwijndrecht.nl
  5. De trainingen mogen volgens het door u ingediende rooster plaatsvinden..

Het uitgangspunt hierbij is dat de groepen niet gemengd mogen worden tijdens de wisseling van groepen op de locatie. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met variabele timeslots, waarbij groepen op verschillende tijden wisselen. Zorg daarbij ook voor voldoende wisseltijd zodat de toevoer en afvoer van kinderen zo gedoseerd mogelijk kan verlopen en de begeleider de kinderen kan begeleiden buiten het complex.

  1. Verzamelpunten voor het complex zijn niet toegestaan. De vereniging dient er op toe te zien dat de kinderen/jongeren 5 minuten voor aanvang worden gebracht voor de poorten en de ouders niet daar op hen wachten.
  2. Kleedkamers en clubhuis blijven gesloten. Er moet thuis worden gedoucht.
  3. De trainer ontvangt de spelers bij de entree en als iedereen binnen is, sluit hij de entree weer af. Dit om ongewenst gebruik op andere velden tegen te gaan. U dient dit zelf te organiseren en hierop toe te zien.
  4. Ouders worden niet toegelaten op de velden. Kinderen worden afgezet en weer opgehaald bij de entree.
  5. Hang handenwasgelegenheid op en maak toiletten regelmatig schoon;
  6. Zorg voor bereikbaarheid van EHBO-faciliteiten/AED;
  7. Een lijst met één of meerdere contactpersonen bij de gemeente op te geven met wie contact kan worden opgenomen door onze handhaving, indien iets niet goed geregeld blijkt te zijn.


Binnensport naar buiten

Er zijn verschillende organisaties/verenigingen die normaliter binnensporten en nu naar buiten willen. De gemeente wacht hiervoor op het handelingsperspectief vanuit de Veiligheidsregio. Dit geldt ook voor het faciliteren van topsport. Het handelingsperspectief wordt vandaag in de loop van de dag verwacht.

Geven kinderen en jongeren een kans

We willen in Zwijndrecht kinderen en jongeren de kans geven om mee te doen met sporten. Dit geldt dus ook niet-leden. De coördinatie hiervan ligt de verengigingsondersteuners van Toppie Sport in overleg met de gemeente.

Noodverordening

Gisteravond heeft ook het landelijk Veiligheidsberaad met de voorzitters van de Veiligheidsregio’s plaatsgevonden. Vandaag worden in de 25 Veiligheidsregio’s vervolgens de regionale Noodverordeningen vastgesteld. In sommige gevallen gebeurt dat vanochtend vroeg al. In andere regio’s is dat vanavond. Formeel betekent dit, dat niet eerder dan dat de Veiligheidsregio een nieuwe Noodverordening heeft vastgesteld de “oude” geldend is voor handhaving. Wij gaan hier uiteraard coulant mee, mits er wel wordt gewerkt met de inmiddels bekende voorschriften en protocollen. In de loop van vandaag wordt de nieuwe Noodverordening bekend gemaakt.

Meer informatie

Voor affiches, routing, bewegwijzering, andere praktische tips en de meest recente informatie verwijzen wij u naar de webpagina: www.zwijndrecht.nl/sporttijdenscorona.