Drinkwater: Provincie scherpt omgevingsvergunning Chemours aan

De provincie Zuid-Holland scherpt de omgevingsvergunning van Chemours verder aan. Daarmee neemt de provincie als bevoegd gezag maatregelen om de vergunde emissies van de GenX stoffen naar water en lucht aanzienlijk te verlagen.

Naast de verlaging van emissies verplicht de provincie Chemours om te onderzoeken hoe de emissies naar de lucht en het water nog verder kunnen worden teruggedrongen.
Dit schrijft de provincie in een persbericht.

Vrijdag 14 april verscheen een bericht in het nieuws over lozing van de stof GenX door het chemiebedrijf Chemours. Drinkwaterbedrijf Oasen liet daarop weten dat het drinkwater veilig en betrouwbaar te drinken is.
Het drinkwater valt ruimschoots binnen de richtwaarden van het RIVM die door het Ministerie van VWS zijn bevestigd.

Gemeenteraad en het college van B&W van Zwijndrecht ondersteunen wel de zienswijze van Oasen dat Chemours zo spoedig mogelijk moet stoppen met het lozen van de stof Genx. Zie de website van Oasen: https://www.oasen.nl/nieuws/drinkwater-van-oasen-veilig-en-betrouwbaar  
Zwujndrecht betrekt momenteel overigens het drinkwater van Evides.

 

 

 

Uitgelicht

livecom.net chat