Dorpsraadsleden leggen functie neer

Vijf van de zeven dorpsraadleden hebben hun functie met ingang van 5 november 2018 neergelegd en zijn gestopt met de werkzaamheden voor de dorpsraad.

De reden die zij hierbij aangeven is het gedrag van één van de dorpsraadsleden. Samenwerking wordt als onmogelijk omschreven en om die reden leggen zij hun functie neer. De overige twee dorpsraadsleden hebben aangegeven dat zij lid blijven.

De gemeente Zwijndrecht betreurt de situatie en heeft hulp aangeboden om de situatie te verbeteren. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid.

Tijdens de verkiezingen voor de dorpsraad Heerjansdam hebben twaalf bewoners uit Heerjansdam zich verkiesbaar gesteld. Dit houdt in dat er momenteel nog vijf kandidaten op de reservelijst staan. Deze vijf kandidaten worden benaderd met de vraag of zij toe willen treden tot de dorpsraad Heerjansdam.