Discriminatie, meld het bij RADAR

Iedereen kan met discriminatie te maken krijgen. Zo kan iemand worden afgewezen voor een baan omdat zij een vrouw is, uitgescholden worden op straat omdat hij homo is of een discotheek niet worden binnengelaten vanwege zijn of haar huidskleur. U kunt slachtoffer zijn van discriminatie of getuige. U kunt er – onbedoeld – aan meedoen of ervan beschuldigd worden.

Wat is discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. De wet biedt bescherming tegen discriminatie op 12 persoonlijke kenmerken of gronden waaronder afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

Discriminatie melden

Inwoners Zwijndrecht die discriminatie ervaren, kunnen dit melden bij de onafhankelijke antidiscriminatievoorziening RADAR. De klachtbehandelaars van RADAR adviseren en ondersteunen personen en organisaties bij gevallen en gevoelens van discriminatie. Direct een melding doen bij RADAR

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.radar.nl of:

Telefoon
  • Dordrecht:  078 - 639 0429
  • Rotterdam:  010 - 411 3911
Email