College tevreden over onderzoeksrapport en komst calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek

In de zomer van 2018 waren er diverse, ongewone voorvallen op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft ProRail een onafhankelijk veiligheidsonderzoek laten uitvoeren naar de veiligheidssituatie en –cultuur op Kijfhoek. De resultaten van het onderzoek zijn woensdag 12 juni 2019 door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer verzonden. Het college van B en W van Zwijndrecht is op hoofdlijnen tevreden over de uitkomsten van het onderzoek en de reactie van ProRail. Het bedrijf geeft aan serieus werk te maken van de aanbevelingen. Als gemeente blijven we zorgvuldig toezien op de veiligheid op Kijfhoek.

Op basis van het rapport komt het college van B en W tot 3 hoofdconclusies:

  • Het rangeren door middel van 'heuvelen' op Kijfhoek is een complex proces met ingebouwde risico's op incidenten.
  • Met de veiligheidscultuur (de houding van de medewerkers op Kijfhoek ten aanzien van veiligheid) is niks mis. Het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op de werkvloer is goed.
  • Het veiligheidsmanagement op Kijfhoek was de afgelopen jaren onvoldoende.

Verbeteren

Het college ziet dat ProRail sinds de zomer van 2018 actief stuurt op het verbeteren van de veiligheid in de keten van samenwerking. Dit wordt ook geconstateerd in het rapport. De observaties en inzichten van Crisislab onderschrijven volgens het college een dringende noodzaak van technische modernisering en te verbeteren veiligheidsmanagement. Op deze manier kunnen de risico's op ongewone voorvallen structureel worden geminimaliseerd.

Burgemeester Hein van der Loo: "Rangeerterrein Kijfhoek draagt bij aan de economie van onze regio en van Nederland en is een belangrijke distributie-hub en toegangspoort tot de Randstad. Boven alles staat de veiligheid van Kijfhoek. Van medewerkers en inwoners van omliggende gemeenten. Ik ben zeer te spreken over de verantwoordelijkheid die ProRail neemt, het verbeterprogramma van het bedrijf en de al genomen maatregelen die de veiligheid op het terrein verder verbeteren. Veiligheid op Kijfhoek is nooit af. De gemeente Zwijndrecht zal in haar rol als bevoegd gezag blijvend en zorgvuldig toezien op de veiligheid van het emplacement."

Calamiteitenwegen

In de afgelopen maanden overlegden de gemeenten Zwijndrecht en Barendrecht, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, ProRail, DB Cargo en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de aanleg van calamiteitenwegen op rangeerterrein Kijfhoek. Er is nu een voorgenomen besluit genomen over de aanleg van twee extra calamiteitenwegen naast de twee buitenste wegen. Om dit mogelijk te maken, zullen er twee heuvelsporen verdwijnen. Ook zal ProRail twee industriële blusvoertuigen aanschaffen. Het is de bedoeling dat eind 2021 de wegen zijn aangelegd en het materieel is aangekocht. Verder komt er een onderzoek naar een vorm van samenwerking tussen de bedrijfsbrandweer van ProRail en de brandweer van Zwijndrecht (Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid). Burgemeester Van der Loo: "We hebben als gemeente Zwijndrecht altijd ingezet op optimalisatie van de veiligheidsvoorzieningen bij Kijfhoek. Essentieel daarbij is een optimale bereikbaarheid voor hulpdiensten bij een incident. We zijn daarom zeer tevreden met dit besluit. We zetten de constructieve samenwerking met ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voort."