Bouwbeleidsplan 2020

Voor u ligt het Bouwbeleidsplan 2020 van de gemeente Zwijndrecht. In het bouwbeleidsplan legt het college vast op welk niveau aanvragen om omgevingsvergunning, voor de activiteit bouwen, worden getoetst aan het Bouwbesluit 2012 (toetsprotocol). Daarnaast wordt vastgelegd op welk niveau toezicht wordt gehouden tijdens de bouw (toezichtsprotocol). Keuzes en prioriteiten zijn daarin onvermijdelijk. 

Bekijk het Bouwbeleidsplan 2020