Bouw appartementen Euryzaterrein nabij

De bouw van de eerste appartementencomplexen op het voormalige Euryzaterrein kan binnenkort van start gaan.

Deze gebouwen zullen grenzen aan het wooncomplex Crescent. Hiermee wordt een begin gemaakt met de bouw van het nieuwe woongebied tussen het Crescent en het Veerplein. Het college van B&W heeft hiervoor de nieuwe straatnamen vastgesteld.

Op dit moment toetst de gemeente de bouwvergunning. Voor verlening van de bouwvergunning moeten de straatnamen vastgesteld zijn. Het college van B&W heeft de volgende straatnamen voor het voormalige Euryzaterrein gekozen: Rijstpellerij, Euryzaplein, Silo, Pakhuis, Euryzakade, Maasboulevard en De Werf. De bekendmaking van deze straten ligt op dit moment ter inzage. Wethouder Aaike Kamsteeg: "De straatnamen herinneren aan de rijstpellerij Euryza die van 1863 tot 2002 op het terrein gestaan heeft. Wij zijn blij dat de eerste fase van het project Euryza binnenkort eindelijk van start kan gaan. Daarmee krijgt het braakliggend gebied een mooie woonbestemming."

Euryzaterrein

Uitgelicht

livecom.net chat