Meer weten over Spoorzone?

Grootse aanpak omgeving station komende 10 jaar.


De gemeente wil in de komende 10 jaar de omgeving rond het station van Zwijndrecht (het Stationskwartier) groots aanpakken door het gebied opnieuw in te richten en op te knappen. Er komt meer variatie aan woningen, de wegen worden verbeterd en er komt meer groen. Op de lange termijn werken we aan verbetering van de treinverbinding met Rotterdam. De herontwikkeling in Zwijndrecht is onderdeel van een gezamenlijk plan van de gemeente Zwijndrecht, gemeente Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland voor de omgeving langs het spoor. In Zwijndrecht gaat het om drie gebieden, één daarvan is het Stationskwartier.  

Plannen
Hoe zien de plannen er op hoofdlijnen uit? Waar liggen de kansen en mogelijkheden voor het gebied rondom het station? De gemeente Zwijndrecht heeft samen met de gemeente Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland een ambitiedocument opgesteld. In het ambitiedocument staan de mogelijke ontwikkelingen en ambities beschreven. De plannen worden verder uitgewerkt in samenwerking met Woonkracht10.

Informatiebijeenkomst 3 juli 2019
Wilt u meer weten over de plannen? Of heeft u vragen of ideeën over het ambitiedocument?
U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst, woensdag 3 juli 2019, in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Het document is te vinden op onze website: www.zwijndrecht.nl/spoorzone

Programma

16.00 uur Inloop
16.30 uur Start presentatie over ambitiedocument spoorzone
17.00 uur Informatie over diverse thema's en ruimte om vragen te stellen
18.30 uur Start presentatie over ambitiedocument spoorzone (herhaling van 16.30 uur)
19.00 uur Informatie over diverse thema's en ruimte om vragen te stellen
20.00 uur Einde inloopbijeenkomst