Bedankbrief burgemeester Schrijer aan Zwijndrecht

Met een open brief aan de inwoners en ondernemers van Zwijndrecht bedankt burgemeester Schrijer hen voor de bijna 6 jaren dat hij burgemeester van Zwijndrecht mocht zijn.
 

Burgemeester Schrijer


Beste inwoners en ondernemers van de gemeente Zwijndrecht,

Graag wil ik jullie allen hartelijk bedanken voor de bijna zes jaren dat ik jullie burgemeester mocht zijn. Het was voor mij een groot voorrecht en ik heb genoten van de momenten en de contacten in de samenleving.

Toen ik burgemeester van Zwijndrecht en Heerjansdam werd, heb ik in de vorm van honderd ontmoetingen kennisgemaakt met de gemeenschap. Het leverde een boeiende, waardevolle schare aan contacten op, met mensen die trots en betrokken zijn bij alles wat er in hun gemeente gebeurt. Ik heb Zwijndrecht mogen leren kennen als een krachtige, sociale gemeente waar we voor elkaar zorgen en voor elkaar klaarstaan. In Zwijndrecht is gemeenschapszin. Dat heeft mij ontroerd, maar geeft mij ook vertrouwen in hoe we in deze mooie gemeente met elkaar omgaan.

Zwijndrecht staat aan de vooravond van grote veranderingen. We zien kansen om onze gemeente verder te ontwikkelen en die willen we verzilveren. We maken werk van wonen en werken in de spoorzone, het Veerplein krijgt een mooi aanzien, we werken aan plannen voor een nieuw zwembad, het plan Noordoevers krijgt een tweede leven, woningbouwprojecten zoals de Koningshof en het Euryza-terrein lopen als een trein en we knappen winkelcentrum Walburg op. Maar tegelijk hebben we ook oog voor de bestrijding van armoede in onze gemeente.

Vorige week was mijn afscheid, waar ik met een groot gevoel van dankbaarheid en tevredenheid op terugkijk. Er was een symposium, waar diverse mensen uit het bestuurlijk, bedrijfs-, organisatie- en –verenigingsleven met elkaar spraken over de samenwerking tussen overheid, inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld. Als er iets duidelijk werd, is dat je het samen moet doen. Er was een buitengewone, openbare raadsvergadering, met warme en mooie toespraken en dan was er nog een schitterend muzikaal afscheid in de Bethelkerk met optredens van diverse artiesten uit Zwijndrecht en de regio. Ik wil mede namens mijn vrouw Tineke en onze kinderen iedereen die een bijdrage heeft geleverd en dit mogelijk heeft gemaakt, heel hartelijk bedanken. Een mooier afscheid had ik me niet kunnen wensen.

Dank voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld. Met veel plezier kijk ik uit naar mijn nieuwe uitdaging als voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer. En we blijven elkaar tegenkomen, want vanuit mijn nieuwe kantoor in Zwijndrecht, de thuishaven van de binnenvaart, kijk ik uit over de Oude Maas.

Zwijndrecht, bedankt, jullie zitten voor altijd in mijn hart!

Met vriendelijke groet,
Dominic Schrijer