Omgevingsvergunningen van 5 juli tot en met 12 juli 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN


Ingediende aanvragen
In de periode van 5 juli tot en met 12 juli 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):


De Manning 20 HJD (2019-119): het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 4-7-2019

Laan van Nederhoven 2F (2019-120): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 8-7-2019

Koninginneweg 43 (2019-121): het maken van een aanbouw aan de achterzijde van de woning 8-7-2019

Händelstraat 37 (2019-122): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 8-7-2019

Langeweg 474 HJD (2019-123): het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning 9-7-2019


Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

In de periode van 5 juli tot en met 12 juli 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):


Lindeweg 12 (2019-048): het verwijderen van de bestaande serre en het bouwen van een aanbouw aan de woning 12-7-2019

Rotterdamseweg 69 (2019-102): het aanleggen van een uitrit 12-7-2019

Laan van Nederhoven 2F (2019-120): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 12-7-2019


Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 5 juli tot en met 12 juli 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:


Dorpsstraat 50 HJD (2019-077): het kappen van 2 Berken 14-5-2019

Lindeweg 12 HJD (2019-049): het gebruiken van een agrarische bedrijfswoning t.b.v. de zorgboerderij 12-7-2019


Bezwaar maken

Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.


Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.