Omgevingsvergunningen van 7 juni tot en met 14 juni 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 7 juni tot en met 14 juni 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Marsdiep 9 (2019-103): het realiseren van een kelder aan de voorzijde van de woning 6-6-2019
Raadhuisplein 3 (2019-104): het plaatsen van kunstwerken 12-6-2019
Luxemburgsestraat 7 (2019-105): het kappen van een Es 13-6-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 7 juni 2019 tot en met 14 juni 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):
Zomerlust 9 (2019-010): het tijdelijk (max. 5 jaar) plaatsen van afvalcontainers en een afscheiding ten behoeve hiervan 13-6-2019
Lindtsedijk 22 (2019-047): het uitbreiden van het kantoor 14-6-2019

Rectificatie ingediende aanvragen week 23
In week 23 publiceerden wij:
Veerweg 10 (2019-099): het tijdelijk (6 mnd) plaatsen van een tent 5-6-2019.

Dit is gewijzigd in:
Veerweg 10 (2019-099): het tijdelijk (10 jaar) plaatsen van een seizoensgebonden tent (april-september) 5-6-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 7 juni tot en met 14 juni 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:
Europaweg 28 (2019-061): het kappen van 3 bomen 11-6-2019
Johannes Postlaan 48 HD (2019-063): het kappen van 1 Berk 11-6-2019
Laan van Nederhoven 5 (2019-065): het kappen van 1 Berk 11-6-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.