Vergunningstop exploitatie coffeeshop

Vergunningstop exploitatie coffeeshop

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft in zijn vergadering van 13 januari 2020 besloten:

een tijdelijke vergunningenstop voor de exploitatie van een coffeeshop voor een periode van maximaal 6 maanden af te kondigen;
gedurende deze periode het coffeeshopbeleid aan te vullen c.q. te wijzigen.

Het besluit treedt in werking op 15 januari 2020.