Vergunningen en Bijzondere Wetten verleend 8 tot en met 14 juni

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
08 juni tot en met 14 juni, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een bouwafvalcontainer langs het trottoir aan de Colijnweg ter hoogte van de Nolenstraat 15 in Heerjansdam voor de periode van 9 juni tot en met 16 juli 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor de sloopwerkzaamheden en verbouwing van het woonhuis aan Marsdiep 21 in Zwijndrecht in de periode van 18 mei 2020 tot en met januari 2021. 

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het houden van een collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds in de week van 6 september tot en met 12 september 2020.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.