Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten van 25 november t/m 1 december 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 25 november 2019 tot en met 1 december 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Evenementenvergunning, voor de Winterfair (kerstmarkt, schaatsbaan in tent, optredens) op het Raadhuisplein op 20, 21 en 22 december 2019, op vrijdag en zaterdag van 12.00 uur tot 23.00 uur en op zondag van 13.00 tot 21.00 uur.
Ontheffing Drank- en Horecawet, voor de Winterfair op het Raadhuisplein op 20,21 en 22 december 2019, op vrijdag en zaterdag van 12.00 uur tot 23.00 uur en op zondag van 13.00 tot 21.00 uur.
Vergunning openbare ruimte, voor het plaatsen van een tafel of kraam bij de diverse winkelcentra in Zwijndrecht op 14 december 2019.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.