Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere wetten 16 t/m 22 september 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 16 september 2019 tot en met 22 september 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Evenementenvergunning Burendag op 28 september 2019, van 11.00 tot 16.30 op Duivenvoorde 211A te Zwijndrecht

Standplaatsvergunning Oliebollenkraam  op Stationsplein te Zwijndrecht in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.