Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere wetten 16 december tot en met 22 december 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 16 december 2019 tot en met 22 december 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

 

Exploitatievergunning en horecavergunning voor het horecabedrijf gelegen aan de Develsingel 9 te Zwijndrecht, voor onbepaalde tijd verleend i.v.m. overname bestaand horecabedrijf.

Ontheffing op de sluitingstijd voor het horecabedrijf gelegen aan Parklaan 1 te Zwijndrecht, voor de nacht van zaterdag 11 januari 2020 op zondag 12 januari 2020, van 02.00 tot 03.00 uur, i.v.m. een feestavond voor personen vanaf 18 jaar oud.

Vergunning voor gebruik van de openbare ruimte aan de Dahliastraat, ter hoogte van nr 160, te Zwijndrecht, i.v.m. het plaatsen van een bouwcontainer in de periode van 6 januari 20120 tot en met 28 februari 2020.

Ontheffing op grond van artikel 35 DHW voor het schenken van licht-alcoholische dranken gedurende een besloten evenement aan de Perkstraat 57b, te Zwijndrecht, op  zaterdag 18 januari 2020.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.