Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten verleend 22 juni 2020 tot en met 29 juni 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
22 juni tot en met 28 juni, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een bouwcontainter opslagcontainers aan Land van Waas in Zwijndrecht, voor de periode van 2 juli 2020 tot en met 17 augustus 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een mobiele hijskraan aan de Burgemeester Brouwerstraat in Zwijndrecht voor de periode van 29 juni 2020 tot en met 30 juni 2020.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.