Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten verleend 13 april tot en met 19 april

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn in de periode van 13 april tot en met 19 april 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Geluidsontheffing in verband met onderhoud aan de rotondes Brugweg en Plantageweg in de gemeente Zwijndrecht voor de periode dinsdag 19 mei 20.00 uur tot en met woensdag 20 mei 06.00 uur.

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.