Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 9 september 2019 tot en met 16 september 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 9 september 2019 tot en met 15 september 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Wijziging Drank en Horecavergunning (naamswijziging), voor Xiejezo, Kubiek en Diverzity.
Geluidsontheffing, voor de periode van 8 november 2019 20.00 uur tot en met 11 november 2019, 06.00 uur ten behoeve van werkzaamheden aan het spoor in verband met onderhoud aan het spoor.
Evenementenvergunning, voor de open dag/zomerfeest Meerdervoort op 28 september 2019 van 11.00 tot 15.00 uur op de locatie wijkcentrum Hart van Meerdervoort.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.