Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 8 juli 2019 tot en met 14 juli 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 8 juli 2019 tot en met 14 juli 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Ontheffing sluitingstijd op 26 juli 2019, 14 september, 5 oktober, 9 november, 25 en 26 december 2019 tot 05.00 uur t.b.v. themafeesten in het Spektakel, Noorderstedtplein 10 te Zwijndrecht.
Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Develpark tijdens Wattanfestival op 14 september 2019 vanaf 10.00 uur tot 15 september 2019 tot 06.00 uur. Het nuttigen van alcoholhoudende drank of het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank buiten het evenemententerrein is verboden. Dit verbod geldt niet voor de horecagelegenheid Develpaviljoen en het evenemententerrein van het Wattanfestival.
Evenementenvergunning voor het houden van een rommelmarkt in de Burgemeester Doornlaan te Zwijndrecht op 7 september 2019 van 10.00 tot 14.00 uur.
Vergunning gebruik openbare plaats voor het plaatsen van een grond (afval) container in de Johannes Poststraat te Zwijndrecht voor de periode van 15 augustus 2019 tot en met 17 augustus 2019.
Collectevergunning voor het namens de Dierenbescherming huis aan huis collecteren in de periode van 29 september 2019 tot en met 5 oktober 2019.
Collectevergunning voor het namens de Stichting Leger des Heils huis aan huis collecteren in de periode van 25 november tot en met 30 november 2019.
Collectevergunning voor het namens de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind huis aan huis collecteren in de periode van 11 tot en met 16 november 2019.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.