Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 8 april 2019 t/m 14 april 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 8 april 2019 tot en met 14 april 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare plaats, voor het plaatsen van een container aan de Koninginneweg ter hoogte van nr 91 te Zwijndrecht van 11 april tot en met 19 april 2019.

Evenementenvergunning, voor het houden van een Koningsdagmarkt in winkelcentrum Walburg te Zwijndrecht op 27 april 2019.

Evenementenvergunning, voor het houden van een Twirlwedstrijd in de Develhal aan de Parklaan te Zwijndrecht op 8 juni en 5 oktober 2019.

Evenementenvergunning, voor het houden van een Koningsdagevenement bij Tapasbar Hacienda op 27 april 2019 aan de Burg. Bruïnelaan te Zwijndrecht.

Vergunning gebruik openbare plaats, voor het plaatsen van een steiger, schaftkeet en opslagdepot aan het Idenburgplein te Zwijndrecht t.b.v. werkzaamheden aan het gebouw in de periode van 23 april tot en met 4 mei 2019

Evenementenvergunning, ten behoeve van de Actiemarkt/Braderie Laurensvliet op 8 juni 2019 op de Laurensvliet e.o. te Zwijndrecht.

Evenementenvergunning, ten behoeve van de Step tourtocht Rotterdam – Den Houdt die deels door Zwijndrecht komt op 22 juni 2019.

Evenementenvergunning, ten behoeve van de Oranjekermis op het Raadhuisplein te Zwijndrecht van 24 april tot en met 1 mei 2019.

Vergunning gebruik openbare plaats, voor het plaatsen van 2 tenten en een bouwbord op een grasveld aan het Gerbrandyplein in verband met een besloten opening op 16 april 2019, tussen 15.00 en 17.00 uur.

Ontheffing parkeren groot voertuig Clingendaal 14 te Zwijndrecht om technische hulp kunnen verlenen aan trucks onderweg.

Standplaatsvergunning (verlenging) voor de verkoop van kleding  op de Kromme Nering met ingang van de datum van het besluit tot en met 31 december 2019.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.